Nyhed 30.10.2018

Universitet undersøger om mindfulness og koncentrationsmusik reducerer stress

Syddansk Universitet vil i et nyt forsøg teste effekten af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik i et kontormiljø. Målet er at give virksomheder mulighed for at introducere dokumenterede løsninger til forebyggelse af stress. Velliv Foreningen støtter forskningen med 207.000 kr.
mindfullness og koncentrationsmusik på kontoret

Der findes utallige ”træningsinterventioner” som danske virksomheder kan vælge at bruge til at nedsætte deres medarbejderes stressniveau og samtidig øge arbejdsglæde og produktivitet. Men der mangler i høj grad beviser for, om interventionerne virker. Det vil Syddansk Universitet nu råde bod på.

Envision A/S, der er reklamebureauet bag blandt f.eks. tv-annoncer for byggemarkederne Stark og Silvan, stiller medarbejdere til rådighed, som kan indgå i universitetets forskning. En gruppe medarbejdere vil i en måned benytte en app med træning i mindfulness-øvelser af åndedræt og indre ro. En anden gruppe vil i samme måned benytte en app med særlig koncentrationsmusik – såkaldt binaural beats. En tredje gruppe vil fungere som kontrolgruppe og ikke søge hjælp mod deres oplevelser af stress.

Medarbejderne i de to testgrupper skal hver arbejdsdag bruge 10 minutter på enten mindfulness eller koncentrationsmusik. Deres arbejdshukommelse og evne til at fokusere vil blive målt og deres søvnrytme og hjerteslag vil også blive målt.

Projektet bygger på en forundersøgelse udført af lektor Ulrich Kirk fra Syddansk Universitet, hvor laboratorieundersøgelser viste positive effekter.

”For at kunne dokumentere, at mindfulness og koncentrationsmusik virker forebyggende mod stress, er det nødvendigt at gennemføre et større forsøg i en virksomhed, hvor både ledelse og ansatte er med på idéen. Det får vi nu mulighed for at gennemføre i en måned i Envision A/S. Hvis forskningen kan dokumentere forskel på de to testgrupper og kontrolgruppen, der træner i at forebygge stress, står vi med to interventioner, som virksomheder kan stole på, kan gøre en forskel for medarbejderne,” siger Ulrich Kirk.

Velliv Foreningen vil fremme mental sundhed i arbejdslivet

Velliv Foreningen giver almennyttig støtte til projekter, der fremmer mental sundhed. Særligt i arbejdslivet. Forsøget på at dokumentere effekterne af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik støttes med 207.000 kr. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter.

”Der er stor efterspørgsel på løsninger, der kan forebygge stress. Derfor er det vigtigt at finde løsninger, der har en dokumenteret effekt, så virksomhederne ikke skal afprøve alle mulige mere eller mindre sandsynlige tiltag, der lover at kunne forebygge. Forsøget bliver en del af den store indsats, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand for Velliv Foreningen.

Yderligere oplysninger

Ulrich Kirk, lektor, Syddansk Universitet, 65502695 / 31328808.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 2260 0712.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her