Nyhed 3.12.2020

Trivselsprojekt resulterer i trivselspolitik

Virksomheden Zebicon A/S har deltaget i projektet 'Kvit stress – styrk virksomheden', som Velliv Foreningen har støttet. Nu har de udarbejdet en trivselspolitik, så forebyggelsesarbejdet med trivslen og den mentale sundhed kan fortsætte i virksomheden.
zebicon gåtur

På Hedegårdsvej i Billund ligger SMV-virksomheden Zebicon A/S, som arbejder med 3D scanning, kvalitetskontrol og industriel måleteknik. I løbet af det sidste års tid har virksomheden løbende deltaget i projektet Kvit stress – styrk virksomheden, som Velliv Foreningen har bevilliget 1.682.288 kr. til.

Zebicon har derfor været tilknyttet to konsulenter fra projektet, som over fire måneder besøgte virksomheden hver 14. dag. Projektet er tilrettelagt efter IGLO-modellen, hvor både Individet, Gruppen, Ledelsen og Organisationen bliver inddraget i processer. Metoden tager udgangspunkt i, at alle i virksomheden har en vigtig rolle, hvis trivslen på arbejdspladsen skal optimeres. 

Derfor har Zebicons medarbejdere og ledere deltaget i forskellige tiltag, der har haft til formål at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen. Der har været ledermøder og indsatser på tværs af hele organisationen, som bl.a. bestod af fysiske såvel som mentale øvelser. De fysiske øvelser bestod bl.a. af meditation, yogaøvelser og vandring i naturen.

- Projektet har både være grænseoverskridende, spændende og lærerigt. Grænseoverskridende på den måde, at mindfulness og yoga er noget helt andet, end vi er vant til, fortæller Katja Ramsing, projektleder i Zebicon.

En trivselspolitik

De mentale øvelser bestod af refleksionsspørgsmål og dialog på tværs af ledere og medarbejdere. Øvelserne omhandlede især, hvordan mentale udfordringer kan forebygges, og hvordan trivslen kan understøttes på arbejdspladsen.  

- Vi er blevet mere åbne. Selvom jeg synes, at vi var gode til at spørge ind til hinanden i forvejen, så er vi blevet mere opmærksomme på hinanden, og vi har fået større respekt for vores forskelligheder. F.eks. er jeg blevet klogere på, at nogle af mine kollegaer trives på en anden måde, end jeg selv gør, siger Katja.

Projektet har resulteret i, at virksomheden har udarbejdet en trivselspolitik, der skal fungere forebyggende. Den er nu nedskrevet i personalehåndbogen, og trivselspolitikken bliver evalueret og opdateret årligt.

- Det var rigtig fint at få sat ord på. Vi har f.eks. fået skrevet ind i personalehåndbogen, at det både er medarbejderen, kollegaen og ledelsens ansvar, at alle trives. Men det betyder også, at hvis man ikke trives, så skal man også sige det højt. Det er et fælles ansvar, og det har vi arbejdet med gennem IGLO-modellen, fortæller Katja Ramsing om trivselspolitikken.

En del af et større pilotprojekt

Zebicon er en ud af otte virksomheder, der har deltaget eller skal deltage i projektet. Indsatsen er et pilotprojekt, der har til hensigt at afprøve et helhedsorienteret koncept i form af gruppeforløb med naturvandring og mindfulness kædet sammen med kommunikation og arbejdsmiljø. Formålet er at forebygge stress hos medarbejdere.

Pilotprojektet startede i 2019 og slutter i juni 2021, og det er ledet af psykoterapeut og ejer af Sundhed & Trivsel Marianne Søby i samarbejde med to andre konsulenter.

- Det vi kan se på de tilbagemeldinger, vi har fået på projektet, er, at der kommer mere ro i hverdagen, og folk bliver bedre til at prioritere og passe på hinanden. Der kommer en fælles forståelse for, at det at skabe trivsel er et ansvar, der påhviler alle. Vi vil ikke fjerne ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø fra organisationen og arbejdspladsen, men vi ønsker at vise, at alle har en mulighed for at tage ansvar for, at trivsel er noget, som vi sikrer i fællesskab i en virksomhed, fortæller Marianne Søby.

Trivsel på tværs af brancher

De otte virksomheder er SMV-virksomheder, men går på tværs af mange brancher. Derfor har deres problemstillinger også været forskellige. Indsatsen er blevet tilpasset til den enkelte virksomhed, selvom det er den samme grundstruktur, der er blevet brugt gennem hele projektet – en holistisk tilgang med interesse for det hele menneskes trivsel.

- Jeg er virkelig overrasket over, at der f.eks. kommer unge mænd hen til mig og siger, at de er blevet mere åbne og bedre til at sætte ord på nogle ting, både på arbejdspladsen og privat. Det glæder mig, at vi kan give nogle redskaber til at håndtere stress, også på hjemmefronten. Jeg kan blive helt rørt over, at vi med projektet kan give noget, der er så positivt og også rækker ind i privatlivet, udtaler Marianne Søby.

Velliv Foreningen arbejder for at fremme mental sundhed i Danmark. Mentale sundhedsudfordringer som stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen, og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet.

- Velliv Foreningen er glade for, at projektet i Zebicon efterfølgende er blevet forankret i virksomheden gennem en konkret trivselspolitik, og at der generelt er gode tilbagemeldinger på projektet. Det er netop vores mål at styrke den mentale sundhed og skabe overskud i arbejdslivet, siger Lars Bo Pedersen, der er programchef Velliv Foreningen.