Nyhed 3.01.2023

To nye konsulenter i Velliv Foreningen

Velliv Foreningen byder velkommen til ny netværks- og forebyggelseskonsulent og en ny forskningskonsulent, og øger dermed fokus på udbredelse og arbejdspladsnære forskningsprojekter.
Helle Gram Quist og Benita Bertram

Velliv Foreningen starter året med at byde velkommen til to nye medarbejdere. Det er Benita Bertram og Helle Gram Quist.

Benita er ny netværks- og forebyggelseskonsulent i foreningen. Velliv Foreningen ønsker, at viden og værktøjer fra støttede projekter i højere grad kommer ud og leve på de danske arbejdspladser, samt at udvikle forebyggelsesinitiativer, metoder og værktøjer. Det bliver Benitas opgave at understøtte dette. 

Benita Bertram kommer fra en stilling som udviklingskonsulent på Det Nationale Sorgcenter. Inden da har hun været chefkonsulent på strategisk sundhed i AP Pension. Til hendes baggrund hører også et job i den Novo Nordisk A/S-oprettede World Diabetes Foundation, hvor hun indtil 2018 var Director, Strategy, Partnerships, Operations. Benita er uddannet Cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation fra Handelshøjskolen i København (CBS).

Forskning tæt på arbejdspladserne

Velliv Foreningen ønsker, at de forskningsaktiviteter foreningen støtter, i højere grad er tværfaglige og langsigtede, og sigter på at løse konkrete udfordringer sammen med arbejdspladserne. Helle Gram Quist er ny forskningskonsulent i Velliv Foreningen, og hendes opgave bliver at sikre, at forskningsprojekter designes, sådan at de integreres i praktisk anvendelse på danske arbejdspladser og skaber nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer.

Helle Gram Quist kommer fra et job som seniorkonsulent i AP Pension og er uddannet sociolog med en Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab. Hun har tidligere forsket på NFA, men har de sidste 7 år arbejdet som forebyggelseskonsulent hos PenSam, Senior Specialist i Willis Tower Watson og senest i AP Pension.