Nyhed 19.06.2020

Tilbage efter corona-nedlukning

I disse uger vender flere ansatte tilbage til en hverdag med fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Medarbejdere er kommet igennem krisen med vidt forskellige oplevelser, og det kræver en indsats at samle arbejdspladsen igen. ArbejdsmiljøCentret har med midler fra Velliv Foreningens Akutpulje udarbejdet et værktøj, der kan understøtte processen.
Værktøj til ledere efter corona fra ArbejdsmiljøCentret

ArbejdsmiljøCenteret har modtaget en donation fra Velliv Foreningens akutpulje til at udarbejde et værktøj til ledere i små og mellemstore virksomheder. Værktøjet samler en række håndgribelige retningslinjer til arbejdspladsen uanset branche, som skal være med til at sikre trivsel blandt alle medarbejdere i overgangen. For man kan ikke regne med blot at fortsætte, hvor man slap tilbage i marts. 

"Det vil være uheldigt, hvis lederen forventer, at når medarbejderne kommer tilbage, kan vi køre videre som før. Det er ikke tilfældet. Den normale rutine er blevet brudt under nedlukningen, men krisen har varet så tilpas længe, at de fleste medarbejdere har fundet nye rutiner. Som leder er det relevant at zoome ind på, hvilke erfaringer medarbejderne har gjort sig i dette skift, for at I sammen kan udvælge det bedste fra begge tider og inkorporere det i ’det nye normal’ på arbejdspladsen,” siger organisationspsykolog Jesper Bardrum, der sammen med organisationspsykolog Ole Joensen har udviklet materialet. 

ArbejdsmiljøCentrets materiale består af et videnskatalog og tre værktøjer, som giver et holistisk billede af medarbejderens situation. De tre værktøjer tilbyder en række håndgribelige retningslinjer til arbejdspladsen, som skal være med til at sikre trivsel blandt alle medarbejdere.

1. værktøj: Tjekliste til inspiration

2. værktøj: Samtale mellem leder og medarbejdere

3. værktøj: Dialogproces om gode leveregler