Nyhed 24.09.2020

Styrkelse af den mentale sundhed blandt medarbejderne i sundhedsvæsenet

Velliv Foreningen har bevilliget 1.914.000 kr. til et nyt samarbejde, der skal give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.
Illustration af sundhedsprofessionelle under corona

Når man har været udsat for en psykisk belastning og føler sig rystet og ude af balance, så hjælper det at tale om det. Det er udgangspunktet for et nyt samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital og CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation. Initiativet er netop bevilliget 1.914.000 kr. fra Velliv Foreningen.

”I sundhedsvæsenet kommer man som medarbejder ud for mange intense oplevelser og situationer, der handler om liv og død, og det kan medføre stor mental belastning,” siger projektleder Jacob Nielsen, overlæge og konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Kulturen er ofte, at disse situationer skal man som medarbejder være robust nok til selv at klare. Men den store mentale belastning kan føre til dårlig trivsel blandt medarbejderne, sygefravær, personaleflugt og risiko for patientsikkerheden.

I første fase af projektet, som var støttet af Helsefonden, er den videnskabelige litteratur på området blevet gennemgået, og der er identificeret en række konkrete redskaber, der nu skal prøves af i praksis. Som noget nyt vil projektet især fokusere på at skabe konkret viden og træning helt ude i frontlinjen, og en kultur blandt ledere og medarbejdere, som muliggør at omsorg for og samtaler med hinanden om de svære ting bliver en del af hverdagen.

”Når man spørger sundhedspersonalet om, hvad de har mest brug i forbindelse med mental belastning, så ønsker de sig, at de kunne tale med en kollega i samme arbejdssituation. De ønsker, at det ville være kulturelt acceptabelt og praktisk muligt med en lokal snak i afdelingen, hvor man færdes,” siger Jacob Nielsen. I det nye projekt vil men derfor forsøge at forebygge de alvorlige mentale problemer hos medarbejderne ved at få kollegerne til at tale sammen og støtte hinanden, når noget ubehageligt er sket. I sidste ende er det målet at styrke den psykologiske tryghed blandt medarbejderne og fremme en kultur af åbenhed og læring.

”Velliv Foreningen er glade for at kunne støtte projektet og har store forventninger til, at det vil styrke arbejdsmiljøet. Vi ønsker at skabe overskud i livet blandt danskerne. Derfor støtter vi projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet. Projektet rummer et stort potentiale, og det er vores forventning, at resultaterne vil kunne udbredes til mange andre arbejdspladser både i den offentlige sektor og hvor private virksomheder udfører opgaver, der indebærer samme mentale sundhedsudfordringer som blandt de hospitalsansatte”, siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

Usund kultur påvirker medarbejdernes trivsel

I første omgang er det Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv behandling på Herlev Hospital, der skal være projektafdeling. Her er det overlæge Pernille Cedergreen, der er ankerperson for den nye indsats. Hun er områdeansvarlig overlæge på afdelingens opvågningsafsnit.

”I vores kultur i sundhedsvæsenet er der en forventning om, at man skal kunne klare tingene. Og det er også nødvendigt til en vis grad. Men der hersker nogle steder en kultur, hvor man tænker, at presset jo blot er en del af arbejdet, som man skal kunne tåle. Den kultur er ikke sund, og det går ud over medarbejdernes trivsel og mentale sundhed. Nogle medarbejdere forlader jobbet, og nogle enkelte gør det ultimative og begår selvmord. Vi har al muligt ansvar for at være opmærksomme på hinanden og sikre, at ingen når derud. Som ledere har vi også en forpligtelse over for arbejdsmiljøloven til at sørge for, at vores medarbejder ikke bliver syge af at gå på arbejde,” siger Pernille Cedergreen.

”Vi har også et kæmpe ansvar over for den næste patient. Når vi er mentalt rystede, så yder vi ikke vores bedste, og så kan vi risikere, at patientsikkerheden er kompromitteret,” siger hun.

Projektet startede i denne uge med en introduktion om psykologisk tryghed for 200 medarbejdere (fordelt på tre auditorier) på Herlev Sygehus.

”For at komme i gang er det nødvendigt med en vis viden. Man skal kunne forstå, hvornår man selv føler sig belastet, og man skal have øje for, hvornår kolleger gør det. Og så skal man have helt basal viden om, hvad man kan sige til hinanden, og hvad man ikke skal sige. Det skal ikke nødvendigvis være noget med at sætte sig ind i et lokale og lukke døren i to timer. Det kan lige så godt være en snak i omklædningsrummet eller en aftale om at ringe sammen senere,” siger Jacob Nielsen.