Nyhed 17.10.2018

Støtte til psykisk sårbare på tværs af Limfjorden

De to SIND-centre i Nykøbing Mors og Thisted er gået sammen om et fælles tiltag for at fremme den mentale sundhed for deres psykisk sårbare brugere. De to centre får i fremtiden mulighed for at være sammen om kulturelle og kreative aktiviteter samt miniferier og busture. Tiltaget støttes med 50.000 kr. af Velliv Foreningen, da det kan være med til at modvirke ensomhed, angst og depression.
Byggeforeningen af 1933/KFUM’s Sociale Arbejdes væresteder

Psykisk sårbare mennesker tager sjældent del i kulturlivet og kreative aktiviteter eller rejser. Det vil et samarbejde mellem SIND-huset i Nykøbing Mors og SIND Netværkscaféen i Thisted råde bod på. Ved at gå sammen kan de to centre i højere grad tilbyde f.eks. julekoncerter med fællesspisning, undervisning i kreative aktiviteter, kortspil og bowling og busture til naturaktiviteter eller overnatning i sommerhus eller spejderhytte.

”Det er lettere at lave hold på tværs af de to grupper af brugere og få fyldt en bus til udflugter. Arbejdsopgaverne for ansatte og frivillige bliver også lettet, når vi samarbejder,” fortæller Joan Dalgaard fra Netværkscaféen i Thisted.

Hun suppleres af Betina Pedersen fra SIND-huset i Nykøbing Mors:

”Når brugerne mødes på tværs, udvider det også deres mulige netværk og muligheder for at deltage i et fællesskab. Det kan være med til at forbedre deres mentale sundhed og hvordan de håndterer ensomhed, angst, sociale fobier og depression.”

Støtte til lokale indsatser, forskning og vidensformidling og større indsatser

Velliv Foreningen støtter med 50.000 kr. Støtten er en del af de første almennyttige uddelinger, som Velliv Foreningen har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet.

Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand for Velliv Foreningen.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med f.eks. stress, angst og depression.

Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her

Yderligere oplysninger

Joan Dalgaard, centerleder, Netværkscaféen i Thisted, 24424086.
Betina Pedersen, centerleder, SIND-huset i Nykøbing Mors, 60710626.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.