Nyhed 16.10.2018

Støtte til mental sundhed og fællesskab i Gellerup

Livsværksstederne i Gellerup får 49.900 kr. fra Velliv Foreningen til at etablere et stærkere fællesskab omkring mad, musik, spil og film. Fællesskabet skal give fælles oplevelser og fremme mental sundhed for brugerne af Livsværkstedernes sociale café, der for de flestes vedkommende er på pension – eller på vej til det.
Livsværksstederne i Gellerup - fælleskab på Fredspladserne

Det nye tiltag ”Fællesskab på Fredspladsen” i Gellerup er inspireret af en række positive events i 2018 med mad, musik og fællesskab som omdrejningspunkt. Med Livsværkstederne som en af hovedkræfterne i en større gruppe af professionelle og frivillige aktører omkring Fredspladsen etableres en mere vedvarende indsats for fælles oplevelser for en række borgere, der er i fare for at opleve udfordringer som ensomhed og depression.

Den primære målgruppe for indsatsen er brugerne af Livsværkstedernes Café Vita, hvor mange er på førtidspension, på pension eller på vej til det. Mange af dem oplever et tab, når de ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet, og er i risiko for at føle sig isolerede i hverdagen.

”Fællesskab på Fredspladsen” skal byde på fællesspisning, musik med lokale bands, spilleaktiviteter som for eksempel petanque og brætspil og Open Air-film.

”Vi har set med de første events på Fredspladsen, at fælles oplevelser giver næring til små samtaler mellem deltagerne. Tilfældige møder giver nye bekendte ansigter i området, og muligheder for at blive en del af et nyt fællesskab. Det festfællesskab vi har oplevet på eventdagene, vil vi gøre til et hverdagsfællesskab,” fortæller Lise Hedevang Nielsen, aktivitetskoordinator Livsværkstederne i Gellerup.

Velliv Foreningen fremmer mental sundhed

Det nye fællesskab får 49.900 kr. i støtte fra Velliv Foreningen. Støtten er en del af de første almennyttige uddelinger, som Velliv Foreningen har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt relateret til arbejdslivet.

Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand for Velliv Foreningen.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depression.

Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her

Yderligere oplysninger
Lise Hedevang Nielsen, aktivitetskoordinator, Livsværkstederne i Gellerup, 86259599/24439699.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.