Nyhed 13.03.2019

Statens Institut for Folkesundhed lancerer selvtræning i mental sundhed og samarbejde

Mange små og mellemstore virksomheder har ikke mulighed for at tilknytte ekstern hjælp til at uddanne ledere i mental sundhed. Det skal en ny form for digital selvtræning råde bod på. Selvtræningen udvikles af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i samarbejde med konsulentvirksomheden Gnist. Velliv Foreningen støtter med 3,7 mio. kr.
Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i samarbejde med konsulentvirksomheden Gnist - uddannelse af ledere i mental sundhed

Når det kommer til uddannelse af ledere og medarbejdere i mental sundhed og samarbejde, har små og mellemstore virksomheder ofte ikke de samme ressourcer til rådighed til eksperthjælp fra arbejdsmiljørådgivere og ledelseskonsulenter som store virksomheder.

De færreste SMV’er har HR-afdelinger. De mindste har ikke oprettet en arbejdsmiljøorganisation. Derfor vil Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet udvikle et digitalt selvtræningsprogram for ledere i SMV’er, der kan skærpe deres kompetencer i forhold til de ansattes mentale sundhed.

Selvtræningen involverer ledere og medarbejdere i at styrke en virksomheds sociale kapital og team flow. Social kapital handler om arbejdspladsens tillid, retfærdighed og samarbejde. Team flow handler om at have fælles fokus, engagement og fremgang. Selvtræningen gør brug af konkrete øvelser, videoinstruktioner og drejebøger, der forbedrer kommunikation, rollefordeling og feedbackkultur.

Mental sundhed vigtig for virksomheders succés

”Relationerne til kollegaer og ledere spiller en afgørende rolle for medarbejdernes mentale sundhed – og for virksomhedernes succés. Derfor vil vi skabe et selvtræningsforløb til SMV’er, der ellers ikke har mulighed for at investere i den type tiltag. Lederne skal have konkrete og enkle redskaber, der let kan omsættes i praksis uden behov for ekstern eksperthjælp,” forklarer seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Udviklingen af værktøjet begynder nu og vil vare frem til december 2021. Først skal behovene i 10 forskellige virksomheder analyseres. Derefter afprøves nyudviklet materiale på fem virksomheder, hvorefter det endelige materiale benyttes i træningsforløb med 50 deltagende virksomheder. Når selvtrænings-redskaberne er endeligt testede, bliver de præsenteret og gjort tilgængelige for alle interesserede virksomheder.

Velliv Foreningen støtter mental sundhed i arbejdslivet

Velliv Foreningen støtter mental sundhed særligt i arbejdslivet. Projektet med selvtræning til små og mellemstore virksomheder bliver udviklet for de 3,7 mio. kr. som Velliv Foreningen har bidraget med.
”Vi ved, at lederne har en nøglerolle i at fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen. Det er lederne, der kan iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Velliv Foreningen vil gerne hjælpe med at gøre det så let som muligt for lederne at blive gode til det og det er netop formålet med udviklingen af det selvtrænings-koncept, som Statens Institut for Folkesundhed har taget initiativ til,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

Yderligere oplysninger

Maj Britt Dahl Nielsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 65507788 / 50801946.
Mads Bab, Direktør, Gnist, 81 61 3939
Lars Bo Pedersen, programchef, Velliv Foreningen, 22600714.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.

Læs mere om Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet