Nyhed 1.06.2019

500 arbejdspladser får hver 10.000 kr. til at bryde tabuet om mental sundhed

Den 10. oktober er det Danmarks Mentale Sundhedsdag. Det fejrer Velliv Foreningen ved at uddele 10.000 kr. til 500 arbejdspladser, der vil arrangere et event om mental sundhed på Danmarks Mentale Sundhedsdag. Formålet er at bryde tabuet om dårlig mental sundhed, så det bliver naturligt at tale sammen om stress, angst og depression i arbejdslivet.
Danmarks Mentale Sundhedsdag: Få 10.000 kr. til at tale om mental sundhed på dit arbejde

Danmarks Mentale Sundhedsdag den 10. oktober er for alle. Men Velliv Foreningen vil sammen med en række partnere sætte særligt fokus på mental sundhed i arbejdslivet.

Formålet er at fjerne tabuer, så det på arbejdspladserne kan blive ligeså normalt at tale om mental sundhed som om budgetter, frokostordningen eller vejret. Derfor støtter Velliv Foreningen, at 500 arbejdspladser får op til 10.000 kr. hver til at skabe opmærksomhed, samtale og læring om mental sundhed i arbejdslivet den 10. oktober.

”Stress, angst og depression er blevet en folkesygdom i Danmark. Velliv Foreningen støtter dagligt indsatser for at fremme mental sundhed i arbejdslivet, og derfor synes vi, at det er oplagt at fremhæve og fejre Danmarks Mentale Sundhedsdag ved at støtte, at 500 virksomheder åbner for samtalerne og lærer at sætte ord på mental sundhed i arbejdslivet,” siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen.

Det bliver meget op til hver enkelt arbejdsplads, hvad et event om mental sundhed i arbejdslivet kan gå ud på. På hjemmesiden www.danmarksmentalesundhedsdag.dk er der dog en række forslag til, hvad sådan et event kan indeholde. Det kan f.eks. være et foredrag, en workshop eller en firmaudflugt med fokus på mental sundhed.

”Det første skridt i retning mod bedre mental sundhed i arbejdslivet er, at vi tør tale sammen om, hvordan vi har det. Det handler om at bryde tabuet om mistrivsel og stress. Men det kan være svært både at åbne op og finde ordene til at beskrive, hvad man går og tænker på. Det kan et event om mental sundhed i arbejdslivet hjælpe med – og det må meget gerne være sjovt og anderledes. Mental sundhed er et vigtigt emne, men vores støtte til Danmarks Mentale Sundhedsdag handler også om at vise, at mental sundhed er noget vi kan tale om på mange forskellige måder,” siger Lars Bo Pedersen.

Samarbejde mellem mange partnere

Velliv Foreningen er gået sammen med en række partnere om at lancere Danmarks Mentale Sundhedsdag. Partnerne har været med til at udvikle idéen om Danmarks Mentale Sundhedsdag og stiller også op med folk, der kan hjælpe med at afvikle et event om mental sundhed i arbejdslivet. Blandt partnerne er fagbevægelsen, arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer samt interesseorganisationer og virksomheder, der har med mental sundhed at gøre. Mange af partnerne er en del af partnerskabet Sammen om mental sundhed, hvis sekretariat også har bidraget med forslag til events.

”Det er glædeligt, at så mange partnere har valgt at være med til at etablere Danmarks Mentale Sundhedsdag. Det er stadig muligt at melde sig som partner ved at henvende sig til Velliv Foreningen og det er også muligt for mange flere at komme med på vores kontaktliste, som arbejdspladser kan bruge til at få hjælp til at afvikle et event om mental sundhed i arbejdslivet,” siger Lars Bo Pedersen.