Nyhed 23.03.2017

Presseinvitation til Foreningen NLP’s repræsentantskabsmøde

Onsdag d. 29. marts 2017 holder Foreningen NLP repræsentantskabsmøde. Pressen inviteres til den åbne del af dagsordenen.
_O9A6094.jpg

Mødet finder sted på:

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70, 2300 København S

Den åbne del af repræsentantskabsmødet omhandler bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår samt beretning om bestyrelsens overordnede planer for foreningens fremtidige aktiviteter. Desuden er der forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne.

Den øvrige del af mødet er lukket for pressen pga. interne drøftelser af vedtægtsændringsforslag og governance.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet kan læses her.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet:
Programchef Lars Bo Pedersen på tlf. 6015 7476 eller lbp@fnlp.dk

Formand og direktør vil være tilgængelig for pressen efter repræsentantskabsmødet. For aftale om interview umiddelbart efter mødet kontakt Lars Bo Pedersen, se ovenfor.

Om Foreningen NLP
Foreningen NLP har ca. 330.00 medlemmer, som er kunder hos Nordea Liv & Pension. Foreningen blev stiftet d. 6. august 2015 med en formue på 8 mia. kr. ved en udspaltning fra Tryghedsgruppen. Siden stiftelsen har foreningen besluttet vedtægter og governance samt en strategi.

Foreningen har pr. 1. januar 2017 købt 25 % af Nordea Liv & Pension, og vil fremover sikre en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse i foreningen, bonus og andre medlemsfordele, interessevaretagelse over for Nordea Liv & Pension og almennyttige uddelinger til fremme af god mental sundhed.