Gå til sidens indhold
Medlemsnyt

Peter Gæmelke formand for ny bestyrelse for Foreningen NLP

De 50 repræsentanter i Foreningen NLP foretog i dag de første indledende drøftelser af foreningens fremtidige strategi. På dagens repræsentantskabsmøde blev valgt en ny bestyrelse, der konstituerede sig med Peter Gæmelke som formand.

nyhed151117.jpg

Repræsentantskabet i Foreningen NLP afholdt i dag sit første møde efter det landsdækkende valg til repræsentantskabet. Repræsentantskabet havde en indledende drøftelse af foreningens strategi, hvor repræsentanterne bl.a. drøftede bonus til medlemmerne, interessevaretagelse og almennyttige aktiviteter.

”Vi er en ny forening, der i dag har taget de første skridt frem mod at definere vores fremtidige virke. Vi har haft et særdeles godt og konstruktivt møde om alt fra investeringsstrategi til antallet af bestyrelsesmedlemmer. Jeg er særligt glad for repræsentanternes meget konstruktive tilgang og debat om en endelig strategi for foreningen. Det arbejde er kun lige begyndt – men jeg vil garantere, at det vil fortsætte i tæt samarbejde med repræsentantskabet og i åbenhed og transparens for medlemmer og offentlighed,” siger den genvalgte bestyrelsesformand, Peter Gæmelke.

Repræsentantskabet har vedtaget en række beslutninger om governance m.v., herunder bl.a.:

- Truffet beslutning om åbenhed i foreningen
- Reduceret antallet af stillere fra 18 til 10 for at lette adgangen til at stille op til repræsentantskabet
- Afskaffelse af 70 års grænsen for at blive valgt til repræsentantskab og bestyrelse
- Fastsat antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7 personer samt 2 suppleanter
- Afskaffelse af formandsposten for repræsentantskabet
- Alle bestyrelsespladser var på valg, og i alt 26 repræsentanter stillede op som kandidater.

Følgende blev valgt til bestyrelsen og som suppleanter:

- Peter Gæmelke (Formand)
- Kent Petersen (næstformand)
- Cathrine Riegels Gudbergsen
- Heine Callisen Brogaard
- Pernille Sams
- Peter Lindholm Sørensen
- Viggo Nedergaard Jensen
- Marianne Kristensen (1. suppleant)
- Chrilles Svendsen (2. suppleant)

For yderligere oplysninger:
Formand Peter Gæmelke
Foreningen NLP
Tlf. 40 17 52 87