Nyhed 25.10.2018

Ny tilgang til bedre mental sundhed for indsatte og ansatte

Kriminalforsorgen og medarbejdere i danske fængsler er blandt de inviterede til et seminar, der præsenterer en tilgang, der har skabt bedre mental sundhed for indsatte i flere britiske fængsler. Velliv Foreningen støtter seminaret med 35.000 kr.
Beyond Recovery, Fængsel trivsel mental sundhed

Den britiske virksomhed Beyond Recovery har i fire britiske fængsler arbejdet med en tilgang til bedre mental sundhed baseret på tre principper om livskraft, bevidsthed og tanke. Tilgangen og de tre principper skal gøre de indsatte i fængslerne bedre i stand til at håndtere deres adfærd og virkelighedsopfattelse. En stor del af Beyond Recoverys indsats handler om at dokumentere effekten af den nye psykologiske tilgang. På et seminar den 15. november i Kastrup vil medarbejdere fra Beyond Recovery introducere den psykologiske tilgang til Kriminalforsorgen og medarbejdere i de danske fængsler.

”Det er ikke nemt at dokumentere resultaterne af tilgange til bedre mental sundhed i fængsler. Men bl.a. i fængslet Onley nær Birmingham er der påvist positive og veldokumenterede resultater af Beyond Recoverys indsats. Det er resultater, som det værd at dele med Kriminalforsorgen og medarbejderne i de danske fængsler. Tilgangen baseret på De Tre Principper har givet de indsatte øget selvtillid og en følelse af formål i tilværelsen. De begyndte aktivt at forberede sig på en lovlydig og konstruktiv tilværelse, når de kom ud af fængslet. Den forbedrede mentale sundhed for de indsatte betød også, at medarbejderne i fængslerne fik en bedre og mere rolig arbejdsdag,” fortæller Christian Olsen fra Sundt Samarbejde ApS, der har inviteret Beyond Recovery til Danmark.

Støtte til lokale indsatser, forskning og vidensformidling og større indsatser

Velliv Foreningen støtter seminaret med 35.000 kr. Støtten er en del af de første almennyttige uddelinger, som Velliv Foreningen har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet.

Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand for Velliv Foreningen.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her

Yderligere oplysninger

Christian Olsen, Sundt Samarbejde ApS, 31147834

Læs mere om Beyond Recovery

Læs mere om Sundt Samarbejde ApS

Program for seminaret den 14. november 2018
Sted: ParkInn Hotel – Kastrup

Titel: “Uncovering mental health in a troubled environment.” De Tre Principper i et engelsk fængsel. Introduktion og applikation af et nyt psykologisk paradigme. Seminaret foregår på engelsk.

Oplægsholderne er Jacqueline Hollows og Susan Marmot. Organisationen bag seminaret er Beyond Recovery, som gennem nogle år har specialiseret sig i at arbejde indenfor det engelske fængselsvæsen med undervisning af såvel indsatte og ansatte.

0900 – 1000 Registrering og morgenmad

Seminar del 1: Introduktion til De Tre Principper

1000 – 1015 Velkomst og introduktion til talerne

1015 – 1100 Præsentation og introduktion til De Tre Principper

1100 – 1115 Pause

1115 – 1200 De Tre Principper fortsat samt spørgsmål og svar

Seminar del 1: Slut

1200 – 1330 Frokost

Seminar del 2: De Tre Principper i et engelsk fængselsmiljø

1330 – 1430 Arbejdet – Vilkår og løsninger

1430 – 1445 Pause

1445 – 1545 Præsentation fortsættes

1545 – 1630 Spørgsmål og svar

1630 Afrunding og afslutning