Nyhed 12.10.2018

Ny podcast om mænd i livskrise

En ny podcastserie om mænd i livskrise har fået støtte fra Velliv Foreningen. Podcasten skal lære mænd at være åbne om deres kriser og på den måde blive bedre til at forebygge dårlig mental sundhed.
Podcast om mænd i livskrise v. Henning Due

Podcastseriens indhold skal hjælpe de flere tusinde mænd, der årligt rammes af skilsmisser, arbejdsløshed eller andre alvorlige livskriser, der sætter dem i højrisikozonen for at blive ensomme, angste og depressive. Oplevelser af isolation kan i sidste ende føre til misbrug af alkohol og stoffer og selvmordstanker.

Ved at interviewe en række mænd, der har gennemlevet livskriser og håndteret dem ved at kunne tale åbent om dem, vil journalist Henning Due i podcastseriens otte afsnit formidle erfaringer, løsninger og viden videre til mænd, der selv oplever at stå i en krise i deres liv.

”Podcasten er et videns- og formidlingsprojekt, der har til formål at nedbryde sejlivede fordomme blandt mænd om, at ”rigtige mænd” ikke taler om deres følelser og problemer. Fordommene gør det svært for mange mænd at søge hjælp hos venner, familie, kolleger eller deres partner, når de oplever en livskrise. Podcasten skal hjælpe mænd til at søge støtte og tale om deres problemer, så de ikke udvikler sig til behandlingskrævende psykiske lidelser,” fortæller Henning Due.

Han vil i podcasten besøge otte mænd i alderen 30 til 50 år, der har baggrund i alle sociale samfundslag. Mændene har det tilfælles, at de har fundet modet til at være åbne om deres livskrise, og har været i stand til at dele deres erfaringer med mænd i lignende situationer.

Støtte til lokale indsatser, forskning og vidensformidling og større indsatser

Velliv Foreningen støtter med 49.000 kr. Støtten er en del af de første almennyttige uddelinger, som Velliv Foreningen har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet. 

Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand for Velliv Foreningen.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.
Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her.

Yderligere oplysninger

Henning Due, freelancejournalist, 21628712.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.