Nyhed 4.12.2019

Nu ejer kunderne Velliv

Vellivs kunder får nu fuld indflydelse på deres eget pensionsselskab, da Velliv Foreningen har købt de sidste af Nordeas aktier tilbage. Dermed er Foreningens medlemmer, der alle er kunder i Velliv, nu 100 procent ejer af deres pensionsselskab.

”Velliv Foreningen er i dag blevet den eneste ejer af Velliv. Det er en stor dag, og det er ikke mindst kundernes dag, for de er alle medlemmer af Velliv Foreningen,” siger foreningens formand, Peter Gæmelke, og fortsætter:

”Nu går hele Vellivs overskud til Velliv Foreningen, der udbetaler en kontant bonus til medlemmerne og støtter almennyttige indsatser inden for mental sundhed. Det er en vigtig samfundsmæssig indsats i en tid, hvor stadig flere rammes af stress og andre psykiske sygdomme.”

De 350.000 kunder i Velliv er alle medlemmer af Velliv Foreningen. Med det fulde ejerskab af Velliv modtager Velliv Foreningen pensionsselskabets resultat, udpeger pensionsselskabets bestyrelse og har fuld indflydelse på selskabets udvikling.

Yderligere fokus på samfundsansvar

Som 100 pct. kundeejet og som en integreret del af dansk erhvervsliv vil Velliv i yderligere grad fokusere på samfundsansvar. Herunder ansvarlige investeringer og bæredygtighed, hvilket er naturligt som en af Danmarks største institutionelle investorer. Ligeledes vil Velliv tilbyde kunderne en rådgivning i særklasse. Det er uanset, om kunderne møder Velliv i fysiske møder, online eller på telefonen.

”Som kundeejet pensionsselskab har Velliv fokus på at sikre merværdi til kunderne. Det sker blandt andet i form af tre kilder til afkast, der bidrager til, at kunderne i Velliv får en mere økonomisk tryg alderdom. Det sker også i forbindelse med Vellivs tilbud til kunderne i form af f.eks. personlig rådgivning og markedets stærkeste produktpalet, hvor kunderne har mulighed for både at vælge et aktivt og passivt forvaltet opsparingsprodukt. Desuden øger vi indsatsen på sundhedsområdet. Det handler blandt andet om at hjælpe kunderne yderligere i forbindelse med langvarig sygdom,” fortæller bestyrelsesformand for Velliv, Anne Broeng.

Tre kilder til afkast giver merværdi til kunderne

Med tre kilder til afkast har Velliv en unik model for at sikre værdiskabelse til kunderne. Investeringsafkastet har over en lang årrække ligget i den bedste del af markedet. Det understreges af, at både Vækst- Pension Aktiv og Index med mellem risiko og 15 år til pension indtager en placering i top tre af markedet for både 2019, på tre års sigt, på fem års sigt og på 10 års sigt. Desuden har kunderne i Velliv over de sidste to år modtaget en kontant bonus fra Velliv Foreningen svarende til 4.130 kr. pr. opsparet mio. kr. samt en forrentning af DinKapital på 5 pct.

Den 6. februar 2020 udsender Velliv det første regnskab som 100 pct. kundeejet pensionsselskab.

Velliv og Velliv Foreningen

Velliv er et kundeejet pensionsselskab. Kunderne er medlem af Velliv Foreningen, der ejer Velliv. Foreningens overskud fordeles som bonus til medlemmerne og til indsatser, der styrker danskernes mentale sundhed.