Nyhed 20.12.2022

Når man ikke bliver ydmyget for at tale om sine idéer

Velliv Foreningen har støttet et projekt, hvor Joblife og syv private virksomheder gennem to år har udviklet og afprøvet forskellige metoder og tilgange til at forbedre den psykologiske tryghed. Projektet er støttet med 2.178.096 kr.
omvendt brainstorm psykologisk sikkerhed.png

Flere steder er man begyndt at tale om psykologisk tryghed. Der er god grund til, at det er kommet på dagsordenen, for det rummer interessante potentialer, der kan forbedre sikkerheden, øge trivslen samt skabe udvikling, engagement og produktivitet. Et projekt hos Joblife med syv virksomheder udviklede og afprøvede metoder til at forbedre den psykologiske sikkerhed. 

”Lederne på alle niveauer er væsentlige kulturbærere. Derfor er det af afgørende betydning, at de forstår filosofien bag psykologisk sikkerhed, og at de i ord og handling inviterer til høj grad af psykologisk sikkerhed,” siger Head of Strategic SHEQ hos Altrad Services A/S, Rafal Barton Sørensen, der har været med i projektet. 

En definition 

Psykologisk tryghed er af den amerikanske professor Amy Edmondsons defineret som troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin”. Hun har skrevet flere bøger om emnet, hvoraf den væsentligste bog er udkommet på dansk med titlen ”Den frygtløse organisation”. Det lyder enkelt, og det er det på sin vis også. Ofte handler det om, at vi har mod til at skille os ud, undre os højlydt, komme med idéer, stille de spørgsmål, der udstiller vores uvidenhed og samtidig giver hinanden feedback med respekt og anerkender forskellige synspunkter.

Kommunikation og kollegiale relationer 

Der har i projektet været fokus på kommunikation og en konstruktiv feedbackkultur samt etablering af ”High Quality”-relationer blandt kollegaer. Det handler om at gøre deres relation en smule mere personlig, tillidsfuld og samarbejdsorienteret. Forskningen inden for feltet peger på, at når professionelle, kollegiale relationer trækkes bare en smule i den retning reduceres forekomsten af konflikter. Og hvis de alligevel forekommer, så er de involverede parter langt mere villige til at reparere relationen i stedet for at lade konflikten eskalere. Derfor kan det være meningsfyldt at lære hinanden at kende gennem en styret dialog i 2-mands hold.

Herudover er der i HQ-relationer en højere grad af rummelighed, åbenhed og forbundenhed overfor andres følelser og behov, hvilket gør det lettere at tale om det, der er svært. Relationerne er mere robuste, og man er ikke så bange for uenigheder, fordi man ved, at forholdet kan holde til det.

Måder at opbygge psykologisk sikkerhed

I projektet er der arbejdet med at styrke den psykologiske tryghed eksempelvis ved strukturelt at sørge for at alle kommer til orde på møder, og afdække graden af psykologisk sikkerhed i teamet eller på arbejdspladsen, og herefter er der struktureret arbejdet med at forbedre den. 

14 udsagn til afdækning af psykologisk sikkerhed

 1. Hvis jeg laver fejl, bliver jeg ikke bebrejdet det af mine kolleger.
 2. Blandt mine kolleger kan jeg trygt tage vanskelige udfordringer og problemer op.
 3. Mine kolleger afviser ikke andre, fordi de skiller sig ud.
 4. Blandt mine kolleger taler vi om og lærer at de fejl, der begås.
 5. Det er nemt at bede mine kolleger om hjælp.
 6. Ingen af mine kolleger vil bevidst modarbejde mit arbejde.
 7. I samarbejdet med mine kolleger, bliver mine særlige kompetencer og evner værdsat og benyttet
 8. I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget at lave.
 9. I vores gruppe er vi enige om, hvad der er det vigtigste i vores arbejdsopgaver.
 10. Vores gruppe og andre grupper/afdelinger anerkender hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne.
 11. Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af afdelingerne i organisationen.
 12. Den nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen.
 13. Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse.
 14. Alt taget i betragtning, er jeg tilfreds med mit job.

Omvendt brainstorm 

Brainstorm over: "Hvordan sikrer vi, at vi har lav psykologisk tryghed?" Vend herefter alle udsagn, så de formuleres med ”modsat fortegn”, så I får en positivliste over, hvad der skal til for
at skabe høj psykologisk tryghed.

Dialogmetoden Det gør vi

Dialogmetoden ”Det gør vi” er velegnet til at strukturere en dialog om et emne, man gerne vil arbejde med. Metoden kan bruges til mange forskellige emner, bl.a. psykologisk sikkerhed.

1. Formuler det spørgsmål I vil arbejde med:

 • Psykologisk sikkerhed i dagligdagen, hvad gør vi, og hvad burde vi gøre mere af?
 • Kommunikation i dagligdagen, hvad er vi gode til, og hvad burde vi gøre mere af?

2. Byd ind med idéer og forslag i mindre grupper eller i plenum.

3. Afslut dialogen med at drøfte hvad de vigtigste pointer har været. Er der emner eller idéer, vi bør arbejde videre med? Og hvordan kan vi gøre det?
Tænk evt. på hvad det kræver af ledelsen, medarbejderne og gruppen.

Afdæk graden af psykologisk sikkerhed

Spørgeskema til at afdække graden af psykologisk sikkerhed i et team med afsæt i Amy Edmondsons bog.

Hent spørgeskema