Nyhed 23.05.2023

Mød Velliv Foreningen på Folkemødet

Velliv Foreningen deltager på dette års folkemøde med tre spændende samtaler: Unge i deres første job, fire dages arbejdsuge - om det fleksible arbejdsliv, og lederes trivsel.
IMG_1235.JPG

Unge i første job

Det kan være noget af en omvæltning for en ung at træde ind på arbejdsmarkedet. Det gælder både den helt unge lærling og den nyuddannede akademiker. På arbejdspladsen møder man en ny kultur og en ny hverdag, og både egne ambitioner og nye krav og forventninger kan tære alvorligt på det mentale helbred. Denne debat undersøger de faktorer, der påvirker unges mentale sundhed på arbejdsmarkedet, og diskuterer mulige løsninger for at forbedre situationen i dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager. I panelet deltager både repræsentanter for de unge og arbejdsgiverne. Til debatten lancerer Velliv Foreningen en ny rapport, med konkrete tal, om hvordan de unge har det.

Firedages arbejdsuge

Sidste år holdt Velliv Foreningen en online konference om firedages arbejdsuge. Vi følger her op med en samtale om det fleksible arbejdsliv - et konkret afsæt for at tale om, hvad der gør vi trives på jobbet. Flere virksomheder eksperimenterer med en fire-dages arbejdsuge. Det kan blandt andet være for at være på forkant med fastholdelse og rekruttering, øge trivslen og sikre sig mere produktive og udhvilede medarbejdere. Det er de tydelige fordele. Men hvad med ulemperne? Hvad med dem, som ikke ønsker en yderligere komprimeret arbejdsdag, hvor læsset fra den nye fridag skal parkeres? Eller dem som føler, at en fire-dags arbejdsuge vil gå ud over fleksibiliteten i de resterende arbejdsdage? Velliv Foreningen inviterer til en publikumsinddragende debat om antallet af dage i fremtidens arbejdsuge og en diskussion af fleksibilitet på fremtidens arbejdsplads.

Ledere der trives

Ledere som trives, er ikke bare bedre ledere, de leverer også bedre resultater. Men lederes trivsel er ikke en dagsorden, som føder sig selv. Den skal bæres frem af organisationen og af den enkelte leder selv, gennem et trygt og tillidsfuldt samarbejde i ledergruppen og med opbakning fra både topledelsen og resten af organisationen.

Vær med til en samtale om lederes trivsel, hvilken forskel det gør at arbejde med den, og hvad der skal til for at løfte lederes trivsel. Det sker med afsæt i projektet ’Styrk lederes trivsel og resultater’, som gennemføres af Jan Heiberg Johansen i samarbejde med Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening med støtte fra Velliv Foreningen.

Unges første job

Amanda Irina Larsen, forperson, Metal Ungdom
Michael Almeborg, CEO, Almeborg
Anders Vile Michaelsen, formand, Djøf Studerende
Jens Hjorth-Larsen, CEO, Rud Pedersen
Tanja Kirkegaard, forsker, AAU

Moderator: Huxi Bach

15. juni 2023 15:30 - 16:30
Førstegangsansatte og deres arbejdsplads
F19 - RP Debat

Det fleksible arbejdsliv

Christoffer Susé, direktør, Håndværkerforeningen
Michael Petersen, forsker, CBS
Henrik Stenmann, stifter & CEO, IIH
Camilla Gregersen, formand, DM – Danmarks Magisterforening

Moderator: Huxi Bach

16. juni 2023 16:30 - 17:30
Hvornår er en arbejdsuge fleksibel?
F19 - RP Debat

Ledere i trivsel

Anne Katrine Schiønning, direktør for Molt Wengel. Modtager af DJØFs lederpris 2022.
Mads Skovlund Pedersen, direktør for Nordea, private banking
Jannie Marckstrøm Wranér, HR-chef i Hovedstadens Beredskab
Camilla Nissen Toftdal, sekretariatschef Osteoporoseforeningen
Jan Heiberg Johansen, selvstændig konsulent og lektor på AAU

Moderator: Gitte Meyer Madsen

15. juni 2023 17:45 - 18:45
Ledere i trivsel er bedre ledere
J5 - Kæmpestrandens Debattelt