Nyhed 25.02.2019

Million-projekt skal styrke virksomheders psykiske arbejdsmiljø

Små og mellemstore virksomheder kan gennem projektet "Tag hånd om trivslen – vejledning til små og mellemstore virksomheder" få redskaber til at styrke deres psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes mentale sundhed. Velliv Foreningen har bevilliget godt 3,8 millioner kr. til Cabi, som skal gennemføre projektet.
Cabi trivsels projekt - bedre arbejde til flere

Hver dag melder mange tusinder af danskere sig syge på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og andre tusinder døjer med en dårlig mental sundhed.

Det er ofte sygemeldinger, som handler om eksempelvis stress, depression eller udbrændthed. Nu skal et nyt projekt med navnet Tag hånd om trivslen – vejledning til små og mellemstore virksomheder give landets private små og mellemstore virksomheder den rette viden og de rigtige værktøjer til at sætte fokus på trivslen på arbejdspladserne og medarbejdernes mentale sundhed.

Brug for at styrke indsatsen

Velliv Foreningen har bevilliget godt 3,8 millioner kr. til projektet, som skal gennemføres af videns- og netværkshuset Cabi, der selv målretter en del af sine egne midler mod indsatsen.

”Vi er meget glade for, at Velliv Foreningen har givet os muligheden for at sætte det her i gang. Projektet ligger fuldstændig i tråd med Cabis mission om at fremme et arbejdsmarked med plads til flere, og en af vejene til det er gennem et godt psykisk arbejdsmiljø. Ifølge seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil oplever hver fjerde, at de har et højt stressniveau, og det vil vi gerne være med til at ændre. Der er allerede mange virksomheder, som arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, men vi ved også, at der er et behov for at styrke indsatsen i de små og mellemstore virksomheder,” siger Mette Rønnau, direktør i Cabi.

Viden ud til 2.600 virksomheder

Målet med Tag hånd om trivslen er at nå ud til 2.600 små og mellemstore virksomheder og give dem praksisnær viden om, hvad der fremmer et godt psykisk arbejdsliv og trivsel blandt medarbejderne. Lederne i virksomhederne skal også have konkrete værktøjer, der gør dem i stand til at handle på deres viden. Og derudover får virksomhederne viden om, hvordan de håndterer situationen, når en medarbejder fx bliver sygemeldt med stress.

”Et klassisk eksempel er, at en virksomhed gerne vil blive bedre til at spotte symptomer på stress og i det hele taget tage tingene i opløbet, inden de udvikler sig til problemer. Her handler det bl.a. om at give virksomheden nogle redskaber til dialogen om stress mellem ledelse og medarbejdere. Hvad opfatter vi hver især som stress? Hvad er det, der presser os i hverdagen? Hvilke vilkår i hverdagen kan vi ændre på? Det er sådan noget, der skal tages fat i, og som er med til at forebygge mistrivsel, inden sygemeldingen kommer. Og det er ikke mindst ledelsens ansvar,” siger Mette Rønnau.

”Samarbejdet med Cabi er en vigtig del af Velliv Foreningens indsats for, at flere ledere i private små og mellemstore virksomheder skal beherske metoder og værktøjer, der fremmer mental sundhed på arbejdspladsen. Projektet tager ledernes og virksomhedernes lokale problemstillinger alvorligt og har en individuel tilgang til løsninger, da generelle kampagner sjældent er vejen frem på dette område,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

Rejsehold rykker ud virksomheder

Gennem Tag hånd om trivslen vil Cabi med en telefonisk hotline vejlede 1.000 små- og mellemstore virksomheder om deres konkrete udfordringer med det psykisk arbejdsmiljø. Cabi opretter derudover et rejsehold, som skal besøge 100 små og mellemstore virksomheder og give dem yderligere rådgivning. Samtidig stiller Cabi redskaber til rådighed for alle virksomheder, der vil forebygge eller håndtere stress og sygefravær, via Cabis hjemmeside. For at nå ud til de mange virksomheder samarbejder Cabi bl.a. med revisorer og erhvervsråd rundt om i landet.

I projektperioden skal der desuden gennemføres en række netværksaktiviteter. Det tæller bl.a. mindst 70 arrangementer om mental sundhed og etablering af mindst 12 erfagrupper, hvor virksomheder kan udveksle erfaringer om psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed.

Tag hånd om trivslen bygger på Cabis mangeårige erfaring med at rådgive og støtte virksomheder i at sætte fokus på arbejdsmiljøet og medarbejdernes mentale sundhed. Med en helt individuel tilgang til hver enkelt virksomhed forventer Cabi at nå bedre ud til virksomhederne og skabe større forandringer, end det er muligt at gøre gennem traditionelle kampagner.

Se mere om Tag hånd om trivslen 

Kontakt

  • Mette Rønnau, direktør Cabi: 2083 4964
  • Jakob Rom Johansen, Kommunikationsmedarbejder, Cabi: 20658534 / jrj@cabiweb.dk
  • Lars Bo Pedersen, programchef, Velliv Foreningen, 2260 0714.
  • Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 2260 0718

Fakta om Cabi

Cabi er er et non-profit videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet. Det er vores mission at fremme et arbejdsmarked med plads til flere. Vi giver råd og inspiration til virksomheder og kommuner, som arbejder med at få flere udsatte ledige inkluderet på arbejdsmarkedet og med at fastholde udsatte medarbejdere i job. Vores mål er, at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet.

Vi indsamler, bearbejder og formidler viden til ledere, personaleansvarlige og HR-medarbejdere i virksomhederne og til professionelle i den aktive beskæftigelsesindsats i kommuner og andre steder.

Vi udvikler metoder og værktøjer, som kan skabe positive forandringer i praksis. Og vi hjælper med tilpasning, implementering og udvikling lokalt i virksomheder og kommuner over hele landet. Altid med øje for et stærkt samarbejde på tværs fx mellem kommuner og virksomheder.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

Læs mere