Nyhed 12.09.2019

Obligatorisk mental træning til alle medarbejdere i Kalundborg Forsyning

Der er travlt i Kalundborg Forsyning. Så travlt, at forsyningsselskabets ledelse har besluttet at indføre obligatorisk mental træning til alle medarbejdere. Velliv Foreningen støtter denne nytænkende tilgang til at fremme mental sundhed, og ser frem til at kunne dele ud af erfaringerne.
kalundborg_forsyning-38.jpg

Samtlige medarbejdere i Kalundborg Forsyning vil igennem 2020 indgå i et mentaltræningsprogram, der skal sikre, at alle medarbejdere rustes til at klare udfordringer og hverdagstravlheden uden at gå på kompromis med den mentale sundhed. Tiltaget sker i forlængelse af et fysisk træningsprogram, trivselspausen, medarbejderne har kunnet deltage i.

”Vi har kigget på vores stigende gennemsnitsalder og antallet af vores sygemeldinger, så tiltaget kommer fordi vi oplever, at fysisk træning kombineret med mentaltræning kan medvirke til at håndtere en presset hverdag. Som ansvarlig virksomhed kan vi ikke vente på, at medarbejderne melder sig syge. Vi skal forhindre, at de bliver syge. Derfor skal vi arbejde med tilrettelæggelsen af arbejdet, men også give ledere og medarbejdere de nødvendige redskaber, der gør det muligt at håndtere det pres, der kan opstå i arbejdsdagen. Travlhed og pres må under ingen omstændigheder blive en hæmsko for trivsel og mental sundhed i Kalundborg Forsyning. Derfor skal vi alle sammen lære at mentaltræne.” siger direktør Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning.

Mentaltræningsforløbet bliver udviklet i et tæt samarbejde mellem Charlotte Schnoor og Rikke Uldal fra HRperformance P/S, Just Bendix Justesen fra SDU og en dedikeret projektgruppe fra Kalundborg Forsyning. Der er tale om et nyskabende og utraditionelt tiltag, der stiller høje krav til både ekspertise, involvering og ejerskab.

Fremsynet indsats der ikke er set før
Træningen i mental sundhed bliver udført gennem et nyudviklet koncept, der indeholder nyeste viden og værktøjer fra bl.a. positiv psykologi, neuro-science og resiliens forskning.

Konceptet testes af på en større pilotgruppe, der består af samtlige ledere, AMU og SU-udvalget fra Kalundborg Forsyning og gennemføres i efteråret 2019. Herefter justeres mental træningskonceptet, så det tilgodeser organisationens særlige kultur og behov.

”Vi lægger stor vægt på, at træningen i mental sundhed bygger på valideret forskning, er tilpasset Kalundborg Forsyning, og sker så tæt på hverdagssituationer som muligt. Det skal ske som en naturlig integreret del af arbejdsdagen. Vi har en klar målsætning om, at når vi afslutter projektet vil alle ledere og medarbejdere selv være i stand til at videreføre den mentale træning, så mental sundhed bliver fast forankret i virksomhedens kultur” siger Charlotte Schnoor fra HRperformance P/S.

Velliv Foreningen støtter projekter der fremmer mental sundhed i arbejdslivet, og har valgt at bevillige hele 666.000 kr. til mentaltræningen i Kalundborg Forsyning.

”Det er nærmest enestående at opleve, at en virksomhed selv tager fat og går forrest for at sikre medarbejdernes mentale sundhed på et tidspunkt, hvor det ikke er gået galt. Endnu. Vi er meget glade for at kunne støtte en tilgang, der handler om at forebygge, at det går galt. Vi ser frem til at lære af alle de nye erfaringer som denne type indsats vil give og dele dem med alle danske virksomheder,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

Fakta om Kalundborg Forsyning

Der er 85 medarbejdere i Kalundborg Forsyning. Forsyningen forsyner ca. 5.000 husstande med drikkevand og distribuerer fjernvarme til ca. 5.000 husstande i Kalundborg by, samt renser spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Derudover leverer Kalundborg Forsyning kølevand og procesvand til nogle af de store virksomheder i Kalundborg.