Nyhed 28.02.2019

Mental sundhed i SMV’er skal forbedres med nyt værktøj

Små og mellemstore virksomheder vil inden længe få mulighed for at benytte et gratis internetbaseret værktøj, som kan hjælpe ledere og medarbejdere til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forebygge dårlig mental sundhed. Værktøjet udvikles af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med støtte fra Velliv Foreningen.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø projekt et godt arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel, som bliver det grundlæggende element i et nyt internetbaseret værktøj til små og mellemstore virksomheder med mellem 20 og 250 ansatte. Værktøjet skal gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at opdage og forebygge dårlig mental sundhed. Værktøjet vil i første omgang blive et gratis tilbud for op til 5.000 virksomheder.

”Vores spørgeskema og internetværktøj vil gøre det nemmere at etablere en lokalt forankret indsats mod f.eks. stress i en virksomhed. Det handler om at understøtte ledernes indsats og gøre dem bedre til at inddrage medarbejderne i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø,” siger Thomas Clausen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Når medarbejderne i en virksomhed besvarer spørgsmålene i det internetbaserede værktøj fra forskningscenteret, genereres en opsamlende rapport til virksomhedens ledere og medarbejdere. På baggrund af rapporten får lederne mulighed for at indlede en dialog med medarbejderne om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres. Det vil være med til at sikre en god indsats, som forebygger udvikling af dårlig mental sundhed. Værktøjet formidles ved hjælp af videoer, beskrivelser af hvilke faser arbejdsmiljøindsatsen gennemløber og processkemaer, der hjælper med at holde indsatsen på sporet.

Internetværktøjet forbedres løbende og kan anvendes i alle typer brancher og på alle typer arbejdspladser.

Internetværktøjets udvikling og virksomhedernes brug af det, bliver fulgt af repræsentanter fra både arbejdsgiverorganisationer, brancheorganisationer og fagforeninger.
”Værktøjet vil være med til at hæve standarden for, hvordan psykisk arbejdsmiljø og mistrivsel håndteres på virksomhederne. Det vil bidrage til mere engagerede og produktive medarbejdere i virksomhederne,” vurderer Thomas Clausen.

Godt bud på nem hjælp og vejledning

Velliv Foreningen støtter udviklingen af det nye værktøj med 1,6 mio. kr.

”Det er vigtigt med tiltag, der er målrettet lederne på de små og mellemstore virksomheder. Her er et tilbud til virksomheder i målgruppen med 20 til 250 ansatte, som ofte mangler de ekstra kræfter, som større virksomheder har, til at håndtere dårlig mental sundhed. Det stiller store krav til ledere, når de ikke har f.eks. en HR-afdeling, der kan støtte dem i at forebygge, opdage og håndtere dårlig mental sundhed på arbejdspladsen. Det nye internetbaserede værktøj er et lovende redskab til at kortlægge mentale sundhedsudfordringer og gøre det nemt for lederne at finde hjælp til at handle,” siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

Yderligere oplysninger

Thomas Clausen, seniorforsker, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, 39165368
Lars Bo Pedersen, programchef, Velliv Foreningen, 22600714.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.