Nyhed 16.11.2023

Masser af uddelinger i uddelingsåret 2022-2023

Donationsanalysen for uddelingsåret 2022-2023 viser, at der har været ekstraordinært mange ansøgere.
gødstrup5lille.jpg

Hvert år i november fremlægges en donations- og en evalueringsanalyse af det forgangne uddelingsår for Velliv Foreningens repræsentantskab. Donationsanalysen viser at Velliv Foreningen i perioden oktober 2022-september 2023 har modtaget 842 ansøgninger til de ordinære pulje, og af disse ansøgninger, har 415 projekter modtaget støttet. Af dem er de 275 projekter lokale indsatser i civilsamfundet for i alt 12,1 mio. kr.

Perioden 2022-2023 står for den højeste årlige bevilling på i alt 85 mio. kr. i foreningens historie. Dertil kommer bevillinger til Danmarks Mentale Sundhedsdag og en akut-donation på 2 mio. kr. til indsatsen for ukrainske flygtninge i Danmark.

Danmarks Mentale Sundhedsdag har manifisteret sig som en landsdækkende event

Eventet Danmarks Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober har ikke alene slået rødder nu, hvor det gennemføres for femte år i træk. Den er mere populær end nogensinde. 1.868 ansøgninger blev modtaget og rekordmange arbejdspladser - hele 1.164 fik en bevilling til en mental sundhedsdag på deres arbejdsplads. En efterfølgende rundspørge blandt voksne i Danmark viser, at mere end 25 % af alle danskere over 18 år kender til Velliv Foreningens Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Evalueringsanalyse

Den seneste evalueringsanalyse af gennemførte projekter viser, at projekterne i høj grad understøtter Velliv Foreningens målsætning om at forbedre mental sundhed på danske arbejdspladser og i samfundet i øvrigt. Gennem de almennyttige uddelinger når foreningen især de små og mellemstore virksomheder, som også er målet. Evalueringerne af projekterne indikerer, at projekterne gennemføres efter intentionen.