Nyhed 17.05.2024

Iværksætternes mentale sundhed er kommet på dagsordenen

Iværksætternes mentale sundhed har fået al for lidt opmærksomhed i den hype, der er omkring iværksætteri. Derfor inviterede Velliv Foreningen iværktsættere og interessenter i miljøet til rundbordssamtale.

IMG 8002

Iværksætternes mentale sundhed har fået al for lidt opmærksomhed i den hype, der er omkring iværksætteri. Samtidig siger iværksætterne selv, at det er den direkte hjælp og støtte til at håndtere trivselsudfordringerne, der vil kunne hjælpe dem til at få bedre mental sundhed.

Derfor inviterede Velliv Foreningen d. 17. maj iværktsættere og interessenter i miljøet til rundbordssamtale under overskriften Hvad kan man gøre for iværksætternes trivsel og hvem skal gøre noget?

Der er behov for mere viden om, hvem iværksætterne er, og hvad det er der presser dem på den trivsel, der er så vigtig for succes med iværksætteri. 

Med til rundbordssamtalen var både forskere, rådgivere, erhvervsfremmeaktører, brancheorganisationer og iværksættere, og samtalen, afdækkede et stort behov for at få samlet op på den viden, der findes i udlandet og at få de etablerede aktører omkring iværksætterne til at koordinere indsatser, så erfaringer og tilbud om hjælp og rådgivning bliver enklere og lettere for iværksætterne at få adgang til. 

"Det har været et meget spændende møde med mange forskellige perspektiver. Det var fantastisk at mærke den fælles energi i rummet - alle var enige om, at det her er vigtigt, og at der skal gøres noget ved det. Jeg tager også med, at det dog er komplekst, og der er mange forskellige mekanismer i spil, som vi skal blive klogere på. Næste skrift er, for mig at se, at danne os et overblik over, hvordan trivslen egentlig er hos de danske iværksættere, så vi har et konkret billede at handle ud fra. Dernæst kan vi begynde at kigge på løsninger, og der kan vi også hente inspiration internationalt," siger Mette Søgaard Nielsen, Lektor, SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, der var en af dem der deltog i dagen.

Udover forskere deltog også iværksættere i samtalen. En af dem var Malene Madsen CEO og Co-founder i Woba.

Tabubelagt at prioritere sin mentale sundhed

"Efter vores møde står det klart, at der mangler omfattende forskning og data på området, men vi kan allerede nu konstatere, at iværksætternes mentale sundhed er alvorligt udfordret. De ekstreme følelsesmæssige krav såsom høj arbejdsbelastning, finansiel usikkerhed, lav social støtte og stor ansvarsfølelse, som kun intensiveres med virksomhedens vækst, er væsentlige faktorer. Desuden oplever vi stadig udbredte 'sygdomsfremkaldende narrativer' - ideen om, at man skal arbejde 80 timer om ugen for at opnå succes som iværksætter, hvilket gør det tabubelagt at prioritere sin mentale sundhed.

Hun fortsætter: 

"Vi har identificeret nogle konkrete løsningsforslag, der kan skabe positiv forandring: bryde med de skadelige narrativer, uddanne early-stage iværksættere til at kunne håndtere den hårde rejse mentalt, og tilbyde gratis sundhedsforsikring, så iværksættere kan få proaktive behandlingstilbud, inden skaden er sket.
Det er essentielt, at disse forslag ikke blot forbliver idéer, men bliver omsat til handling. Næste skridt bør være at etablere en arbejdsgruppe bestående af iværksættere, forskere, politikere og sundhedsprofessionelle, der kan konkretisere og implementere tiltagene. Kun gennem målrettet indsats og samarbejde kan vi skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv for iværksættere og sikre deres mentale sundhed."