Nyhed 10.01.2024

Gaveregn over danske arbejdspladser

Thise10 Lille

Under puljen Vores arbejdsplads har en række arbejdspladser fået midler til at gennemføre projekter. Det gælder eksempelvis Vinderup Realskole, der vil blive bedre til at håndtere vold og trusler. VVS Søberg har fået midler til et spændende projekt, der gennemfører kvalitative interviews med medarbejderne, når de alligevel sidder i bilerne på vej på opgaver. Projektet har netop fokus på de udkørende montørers og lærlinges trivsel.  DGI Storstrøm vil arbejde med stilhed som redskab til trivsel, og Fuglebjerg Kistefabrik A/S har fået midler til at gennemføre en trivselsundersøgelse og arbejde med tonen på arbejdspladsen.

Mental trivsel til en lang række SMVer

Under puljerne Vores branche/Vores område er der i denne omgang støttet to projekter. Styrk lederes trivsel og resultater i små og mellemstore virksomheder, er en opskallering og udbredelse af et allerede gennemført succesfuldt projekt med fokus på ledernes egen trivsel. Projektet gennemføres af konsulent og forsker Jan Heiberg i samarbejde med en række erhvervsorganisationer bl.a. som et fysisk og virtuelt roadshow.

Attraktive arbejdspladser under Erhvervshus Sjælland i samarbejde med en række arbejdsmiljørådgivere har modtaget en donation på 6,3 mio. kr. Det er et stort projekt, hvor 50 mindre SMVer vil deltage. I projektet får både SMV’er og erhvervshusets forretningsudviklere ny viden og kompetencer om trivselsprocesser og -værktøjer.

Forskning og analyse

En enkelt analyse har modtaget støtte i denne omgang. Mediehuse arbejder allerede med AI og forventer, det vil fylde endnu mere i fremtiden. Men hvordan påvirker AI mental trivsel blandt journalister, og hvordan kan negative konsekvenser i forhold til mental trivsel forebygges? Det har Teknologisk Institut fået midler til at undersøge sammen med Journalistforbundet og Danske Medier.

Et forskningsprojekt hos Institut for psykologi på SDU vil udbygge og afprøve en intervention til tidlig forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Og projektet Mentalisering for ledere på Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet vil udvikle, afprøve og evaluere et ledertræningsprogram for ledere på små og mellemstore virksomheder. Her vil ledere gennem mentaliseringstræning få styrket deres relationskompetence - evnen til at forstå ens egen og andres følelsesmæssige tilstande - og til at reflektere over hvilke tanker, følelser og behov der ligger til grund for andres adfærd.