Nyhed 23.10.2018

Forskergruppe skal afsløre sammenhæng mellem smartphones og stress

En forskergruppe samlet af Syddansk Universitet skal afsløre sammenhængen mellem brug af smartphones på arbejdspladsen og medarbejderes stress og manglende opmærksomhed. Resultatet af forskningen skal gøre det muligt for virksomheder at måle deres medarbejderes ”digitale sundhed”. Velliv Foreningen støtter projektet med 700.000 kr.
Forskning om smartphones og stress på arbejdsmarkedet

Et nyt forskningsprojekt skal give svar på spørgsmålet om brug af smartphone i arbejdslivet medfører mindre koncentrationsevne, dårligere arbejdshukommelse og mere stress. Mindre undersøgelser har påvist, at smartphones kan have negative konsekvenser i arbejdslivet. Nu vil en forskergruppe anført af Syddansk Universitet finde ud af, om det er sandt ved at inddrage 500 danskere i en større undersøgelse.

Forskningen vil finde sted blandt 21-60-årige danskere med kontorarbejde. Deres brug af smartphone i løbet af arbejdsdagen vil i en tre måneder lang periode bliver ”tracket” samtidig med, at de vil blive bedt om at aflevere neuropsykologisk data via en app. Forskningsmetoden vil blive udviklet, så virksomheder efterfølgende kan benytte den til at undersøge deres medarbejderes ”digitale sundhed” i forhold til brug af smartphones.

”Medarbejderes opmærksomhed er en faldende ressource og et samfundsmæssigt problem. Eksisterende forskning peger på, at der et forhold mellem reduceret opmærksomhed og en stigning i selvopfattet stress blandt erhvervsaktive – og at smartphonebrug er en hovedårsag til stress og reduceret opmærksomhed,” fortæller Ulrik Kirk, der er lektor ved Syddansk Universitet og leder af forskergruppen, der også tæller forskere fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og University College London.


Ulrich Kirk, lektor ved Syddansk Universitet. 

Velliv Foreningen vil fremme mental sundhed i arbejdslivet

Velliv Foreningen giver almennyttig støtte til projekter, der fremmer mental sundhed. Særligt i arbejdslivet. Undersøgelsen af smartphones påvirkning af erhvervsaktives stress, koncentration og hukommelse støttes med 700.000 kr. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter.

”Meget tyder på en sammenhæng mellem smartphones og den mentale sundhed. Dette projekt vil afklare området og give viden, som kan bruges til at forebygge, at medarbejdere i virksomheder bliver negativt påvirkede af den digitale udvikling. Projektet indgår dermed i den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand for Velliv 

Yderligere oplysninger

Ulrich Kirk, lektor, Syddansk Universitet, 65 50 26 95 / 31 32 88 08.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22 60 07 18.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her