Nyhed 20.04.2020

Forskere vil undersøge enestående øjeblik i dansk arbejdslivshistorie

Nyt forskningsprojekt skal belyse forandringer, som følge af Corona-krisen, for både udearbejdende, hjemmearbejdende og hjemsendte. Velliv Foreningen støtter projektet, der skal kører det næste år, med 3 millioner kroner.
Thomas

Covid-19-pandemien har medført en øjeblikkelig og grundlæggende forandring af det danske arbejdsmarked. Ikke tidligere i Danmarkshistorien, måske undtaget besættelsen under Anden Verdenskrig, er der sket så pludselige og fundamentale ændringer af arbejdsvilkår, arbejdsorganisering, sociale relationer og arbejdsmarkedsforhold, som der sker i øjeblikket.

Nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet vil i det kommende år dokumentere, studere og analysere begivenhedens betydning for arbejdsliv og mental sundhed. Velliv Foreningen støtter projektet med 3 millioner kr.

”Det er helt afgørende at vi får kortlagt og analyseret de store ændringer af arbejdslivet, som rigtig mange danskere oplever i øjeblikket, og hvilke positive og negative konsekvenser det har på længere sigt for arbejdsorganisering, arbejdsmiljøet, arbejds-/familielivsbalancen og den mentale sundhed” siger Thomas Bredgaard, forsker ved Aalborg Universitet.

”Det er helt åbenlyst, at Corona-krisen har haft store samfundsmæssige konsekvenser. Det er oplagt, at vi får undersøgt, hvilken betydning, denne historiske situation har for den enkelte både på kort og længere sigt, siger Lars Bo Pedersen, programchef hos Velliv Foreningen.

De udearbejdende, hjemmearbejdende og hjemsendte

Projektet vil undersøge, hvordan krisen indvirker på forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Det handler om sygeplejersker og butiksansatte, der stadig er på arbejde, men under nye betingelser. De hjemmearbejdende, som folkeskolelærere og udøvere af liberale erhverv, som ejendomsmæglere, advokater og revisorer. Og endelige, som eksempler på hjemsendte, inddrages hotel- og restaurationsansatte.

Projektet vil undersøge, om Corona-krisen har positive eller negative konsekvenser for den mentale sundhed både på kort og lang sigt. Opstår der eksempelvis nye familie-/arbejdslivsbalancer, en ny grad af anerkendelse af sundhedspersonalet, eller vil krisen i stedet få forskellige negative konsekvenser for arbejdslivet og den mentale sundhed.

Velliv Foreningen støtter det nye forskningsprojektet med 3 mio. kr. Det sker som led i Velliv Foreningens almennyttige indsats for at fremme danskernes mentale sundhed.

 

Projektet er et samarbejde mellem forskere ved Aalborg Universitet (ved Thomas Bredgaard og Claus D. Hansen) og konsulenthuset Discus (ved Anne-Birte Kylling og Jens Hørby Jørgensen).