Nyhed 7.11.2023

Online konference: Forskellige hjerner på arbejde

Hvordan får man høj mental sundhed for alle slags hjerner på jobbet? Deltag i Velliv Foreningens online konference om emnet 6. december og bliv klogere. Neurodivergente er et paraplybegreb for et bredt spektrum af diagnoser lige fra autisme, ADHD, til angst og ordblindhed.

VELLIV_ILLUSTRATIONS_MENTALTRAENING.png

3.000.600 danskere havde i august et lønmodtagerjob. Det er rekordhøjt. Arbejdspladserne kæmper for at få kvalificeret arbejdskraft. Neurodivergente er et paraplybegreb for et bredt spektrum af diagnoser lige fra autisme, ADHD, til angst og ordblindhed. Det vurderes at omfatte cirka 15 procent af arbejdsstyrken. Deltag i Velliv Foreningens online konference om emnet 6. december kl. 9.30-12.00 og bliv klogere. Hvordan får man høj mental sundhed for alle slags hjerner på jobbet?

Vi har inviteret en række repræsentanter fra arbejdspladser, som har erfaringer med emnet blandt andet:

  • Lars Carlsen, founder, People Like Us
  • Carsten Lassen, direktør, Specialisterne
  • Mette Krogh, administrationschef, Jørgen Sørensen A/S
  • Tom Madsen, direktør, Nordic Steel Force
  • Mathias Nielsen, stifter, Glad Teknik A/S

Flere voksne med ADHD

Der er flere årsager til, at emnet lige nu er relevant og popper op flere steder. En af dem er, at vi i øjeblikket ser, at flere voksne får konstateret ADHD end tidligere. Sundhedsdatastyrelsen viser, at i de seneste ti år – fra 2013-2023 – er antallet af personer i behandling med ADHD-medicin steget fra knap 40.000 til 86.000. Blandt voksne fra 25-65 år er der tale om en tredobling. Over de seneste ti år er andelen af voksne mellem 45-64 år, der får ADHD-diagnosen, steget med 248 procent. Salget af medicin er gået op for næsten alle aldersgrupper i 2022 sammenlignet med året før, men det er blandt voksne, at udviklingen er størst. 

Social rapportering

En anden årsag er et øget fokus på virksomhedernes sociale ansvar. Fra udgangen af 2024 kommer der krav om ESG-rapportering for store virksomheder, og senere vil kravet også komme til de mindre virksomheder, så flere virksomheder skal og vil tage et socialt ansvar. ESG står for Environmental, Social and Governance og samler forhold i en virksomhed, der vedrører miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter. S’et i ESG handler om de sociale forhold i en virksomhed. Hvordan virksomheden lever op til menneskerettigheder, sikkerheds- eller sundhedspolitik, og at virksomheden ansætter mangfoldigt og styrker lighed og inklusion er også faktorer, når man vurderer S’et i ESG. 

Program

Session 1: Op og ned i diagnoserne
Virksomheder skal have større fokus på neurodiversitet, på baggrund af en stigning i antallet af diagnoser i Danmark. Men hvorfor ser vi denne stigning, og hvorfor er det vigtigt at have fokus på? Hvad kendetegner diagnoserne, og hvordan kan man bedst få gavn af styrkerne og hjælpe med udfordringerne?
Talere: Louise Meldgaard Bruun, specialpsykolog i psykiatri og Camilla Louise Ganzhorn, direktør i ADHD-foreningen.

Session 2: Det neurodiverse arbejdsmarked
Hvorfor kan det være en fordel at tænke ud af boksen, når man skal ansætte nye medarbejdere? Hvad skal man som virksomhed være opmærksom på, når man ansætter medarbejdere med hjerner, der fungerer anderledes end de flestes? Og hvilken rolle har neurodiversitet i forhold til virksomhedens konkurrencedygtighed og fremtidssikring?
Talere: Mette Rønnau, direktør i Cabi, Carsten Lassen, direktør, Specialisterne og Pernille Erichsen, underdirektør, Dansk Industri.

Session 3: Den gode onboarding
Hvordan sørger man for den gode onboarding? Hvad er vigtigt at spørge ind til i jobsamtalen med neurodivergente? Hvordan sikrer man et trygt forhold til medarbejdere, der har brug for særlige vilkår? Og hvad gør man, hvis ansættelsen ikke fungerer alligevel?
Talere: Lars Carlsen, founder, People Like Us, Martine Siemel, Saab Technology og Mette Krogh, HR, tømrerfirmaet Jørgens Sørensen A/S (online)

Session 4: Dagligdagen og den gode ledelse
Hvad skal man være opmærksom på for at få hverdagen på en neurodivers arbejdsplads til at fungere – både for medarbejderen med diagnosen, kollegaerne og for virksomheden? Hvordan kan man tilpasse arbejdsopgaverne og de fysiske forhold, så de passer til medarbejderne og til virksomhedens produktion? Og hvordan kan det blive nemmere at tale om?
Talere: Brian Nielsen, Norlys, Mathias Nielsen, stifter, Glad Teknik (online), Tom Madsen, direktør, Nordic Steel Force og Victor Pahuus Petersen, som har diagnosen ADHD.

Forskellige hjerner på job del 1