Nyhed 22.06.2018

Foreningen Norliv skifter navn til Velliv Foreningen

I efteråret 2018 skifter Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen. Samtidig skifter Nordea Liv & Pension navn til Velliv. Det sker i forlængelse af Foreningen Norlivs overtagelse af 70 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension.
Velliv Foreningen logotype Primary Orange RGB.png

Foreningen Norliv købte for to år siden 25 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension. I april i år kom yderligere 45 procent til. Dermed nåede foreningen et ejerskab på 70 procent af pensionsselskabet, og Nordea Liv & Pension blev landets næststørste kundeejede pensionsselskab. Nordea Liv & Pension vil i de kommende år tilbagekøbe Nordea-gruppens resterende aktiepost på 30 procent. Når denne proces er afsluttet, bliver Foreningen Norliv eneejer af pensionsselskabet.

På den baggrund er det naturligt, at navnene på pensionsselskabet og foreningen ændres og tilpasses hinanden som henholdsvis Velliv og Velliv Foreningen. Implementeringen af de nye navne sker i tredje kvartal 2018.

”Navnet Velliv rammer ind i essensen af de aktiviteter, vi arbejder med i foreningen. Vi ønsker at bidrage til et godt liv gennem aktiviteter, der skal fremme god mental sundhed. Ligeledes vil vi også igennem vores aktive ejerskab af pensionsselskabet Velliv og udbetalingen af bonus til vores medlemmer bidrage til at skabe et godt arbejds- og seniorliv for vores medlemmer,” siger Peter Gæmelke, formand for Foreningen Norliv og næstformand for bestyrelsen i Nordea Liv & Pension.

Fokus på et godt og sundt liv både mentalt og økonomisk
Anne Broeng, der er formand for bestyrelsen i Nordea Liv & Pension, siger om selskabets navneskifte: ”Vores nye navn fortæller, at vi har fokus på, at vores kunder har et sundt og godt liv – både mentalt og økonomisk. Med navnet Velliv viser vi, at vi er til for kunderne både før og efter, at de er gået på pension. Vi har et stærkt fundament at bygge videre på som kundeejet selskab. Tre kilder til afkast er med et konkurrencedygtigt investeringsafkast, renten på DinKapital og den første kontante bonus fra Foreningen Norliv nu en realitet, og kunderne kan se frem til at opnå en livslang merværdi. Vi har et værditilbud, der er interessant for både eksisterende og nye kunder. Det glæder vi os til i nær fremtid at brede ud – sammen med andre nye tiltag til kunderne.”