Nyhed 21.12.2017

Foreningen Norliv køber Nordea Liv & Pension

Med købet af 45 % af aktierne i Nordea Liv & Pension ejer foreningen Norliv nu samlet 70 % af det hidtidige Nordea-ejede selskab. Via en investering på 3,510 mia. kr. bliver de ca. 330.000 medlemmer af foreningen Norliv majoritetsejere af deres eget pensionsselskab. Desuden er det aftalt, at pensionsselskabet køber Nordea helt ud af selskabet i de kommende år. Selskabet bliver dermed et 100 % kundeejet selskab.
_O9A6274.jpg

På gårsdagens møde i foreningen Norlivs repræsentantskab var der stor opbakning til investeringen, som gør foreningen til hovedaktionær. Dermed fortsættes ad den vej, der blev indledt for 1 år siden med købet af 25 % af Nordea Liv & Pension.

”Vi foretager en langsigtet og meget attraktiv investering i et veldrevet pensionsselskab, som sikrer medlemmerne et godt afkast af foreningens formue. Desuden sikrer vi medlemmerne den afgørende indflydelse på deres eget pensionsselskab. Overskuddet skal fremover anvendes til at styrke selskabet og muliggøre at foreningen Norliv kan udbetale bonuskroner og gennemføre almennyttige aktiviteter. Det er en helt unik platform for medlemmerne”, siger Peter Gæmelke, formand for foreningen Norliv og dermed kunderne i Nordea Liv & Pension.

Med aftalen om købet af aktierne i Nordea Liv & Pension bliver landets tredjestørste kommercielle pensionsselskab nu kundeejet. Samtidig er det aftalt, at Nordea Liv & Pension i de kommende år tilbagekøber Nordea-gruppens resterende aktiepost på 30 % i pensionsselskabet. Når denne proces er afsluttet, bliver foreningen Norliv eneejer.

Investeringen sikrer foreningen Norliv et godt, stabilt og langsigtet afkast af foreningens historiske formue til gavn for medlemmerne i form af bonusudbetalinger. Samtidig investeres en del af overskuddet i almennyttige aktiviteter til fremme af god mental sundhed for danskerne.

”Det er en rigtig fornuftig beslutning, som foreningens repræsentantskab har truffet. Vi har opnået at knytte et meget stærkt bånd til medlemmernes pensionsselskab, og vi glæder os til at videreføre pensionsselskabets succesrige udvikling som et konkurrencedygtigt selskab i tæt samarbejde med Nordea-gruppen”, slutter Peter Gæmelke.

Nordea Liv & Pension har leveret solide overskud før, under og efter finanskrisen. Set over de seneste 10 år udgør det gennemsnitlige årlige overskud ca. 600 mio. kr. efter skat.

Transaktionen forventes endelig gennemført i løbet af de kommende måneder, når der foreligger en godkendelse fra Finanstilsynet.

Fakta om købet af 70 % af Nordea Liv & Pension:

  • Parterne er enige om, at Nordea Liv & Pension værdiansættes til 7,8 mia. kr.
  • Foreningen Norliv køber yderligere 45 % af aktiekapitalen i Nordea Liv & Pension for 3,5 mia. kr., så den samlede ejerandel er 70 %.
  • Pensionsselskabet tilbagekøber over en kortere årrække de resterende 30 % af aktiekapitalen fra Nordea, hvorefter aktierne annulleres. Aktietilbagekøbet finansieres af den frie kapital i pensionsselskabet.
  • Tilbagekøb og udbyttebetaling vil ske under hensyntagen til, at pensionsselskabet fortsat er solidt og opretholder en høj solvensgrad.


Fakta om foreningen Norliv:
Foreningen Norliv har ca. 330.000 medlemmer, som er kunder hos Nordea Liv & Pension. Vi blev stiftet i 2015 med en formue på 8 mia. kr. ved en opdeling af TryghedsGruppen. Foreningen sikrer en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse i foreningen, bonus og andre medlemsfordele. Dertil kommer interessevaretagelse over for Nordea Liv & Pension, og almennyttige aktiviteter for at fremme god mental sundhed for danskerne.

Kontakt:
Formand for foreningen Norliv
Peter Gæmelke
Mobil: 40 17 52 87
Mail: pg@roj-landbrug.dk

Administrerende direktør for foreningen Norliv
Lars Wallberg
Mobil: 23 44 19 40
Mail: law@norliv.org

Programchef i foreningen Norliv
Lars Bo Pedersen
Mobil: 60 15 74 76
Mail: lbp@norliv.org