Nyhed 17.11.2016

Foreningen NLP køber 25 pct. af Nordea Liv & Pension

Med Foreningen NLP’s køb af 25 pct. af Nordea Liv & Pension for 2.175 mio. kr. bliver 330.000 medlemmer medejere af deres eget pensionsselskab. Foreningen besluttede på gårsdagens repræsentantskabsmøde endvidere at indføre en bonusordning til medlemmerne og almennyttigt arbejde med fokus på at fremme mental sundhed.
_O9A6123.jpg

Kun et år efter dannelsen af Foreningen NLP med ca. 330.000 medlemmer og en formue på 8 mia. kr. skaber foreningen nu en unik platform for medlemmerne som medejere af Danmarks tredjestørste, kommercielle pensionsselskab og for almennyttigt arbejde, der skal styrke den mentale sundhed i Danmark.

”Det er fantastisk at være med til at skabe en ny medlemsforening, der har styrken og viljen til at danne en unik konstruktion i den danske pensionsbranche og samtidigt har mod på at gøre en forskel for danskernes mentale sundhed,” siger Peter Gæmelke, formand for Foreningen NLP.

Samtidig med beslutningen om at investere i Nordea Liv & Pension har foreningen vedtaget en strategi, som skal styrke kendskabet til foreningen blandt medlemmerne og sikre en aktiv varetagelse af medlemmernes interesse i Nordea Liv & Pension. Fra og med 2018 forventes det, at ca. 80 pct. af foreningens overskud vil blive udbetalt til medlemmerne, primært som bonus. Samtidig er det målet, at ca. 20 pct. af overskuddet anvendes på aktiviteter, der fremmer mental sundhed for erhvervsaktive og ældre. Allerede i løbet af 2017 forventer foreningen at igangsætte de første aktiviteter.

”Med investeringen i Nordea Liv & Pension sikrer vi både medlemmerne en direkte indflydelse på deres eget pensionsselskab, men også gode afkast,” siger Peter Gæmelke.

Nordea Liv & Pension har leveret solide overskud før, under og efter finanskrisen. Set over de seneste 10 år udgør det gennemsnitlige årlige overskud ca. 600 mio. kr. efter skat.

Fakta om Foreningen NLP
Foreningen NLP har ca. 330.000 medlemmer, der er kunderne i Nordea Liv & Pension, og en formue på ca. 8 mia. kr. Foreningen blev dannet i 2015 ved opsplitning af medlemmerne i Foreningen NLP og TryghedsGruppen.
Repræsentantskabet er øverste besluttende organ og har 50 medlemmer, der er på valg hvert 4. år.

Fakta om Nordea Liv & Pension
Nordea ejer 75 pct. af selskabet Nordea Liv & Pension og har indskudt 2.300 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital.
Foreningen NLP ejer 25 pct. af Nordea Liv & Pension og har indskudt 933 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital.
Nordea Liv & Pension er med en markedsandel på ca. 16 pct. Danmarks tredjestørste kommercielle pensionsselskab. Selskabet har i år haft tilgang af nogle af de største firmakunder i Danmark, herunder også et C20-selskab.