Nyhed 14.08.2018

Folk med sjælden lungesygdom får støtte til mental sundhed

Danskere med den sjældne lungesygdom PAH møder sjældent hinanden. Et projekt skal samle dem, så de i fællesskab kan lære at håndtere livet med sygdommen og undgå at blive ramt af angst, depression og ensomhed. Foreningen Norliv støtter projektet med 25.000 kr. Projektet er en af de første lokale indsatser, der får støtte fra Foreningen Norlivs almennyttige fokus på bedre mental sundhed.
PAH Patientforeningen - Pulmonal arteriel hypertension

PAH Patientforeningen vil samle danskere med lungesygdommen Pulmonal Arteriel Hypertension (PAH) i et projekt, der skal modvirke, at dårlig mental sundhed bliver en følge af sygdommen.

PAH er en sjælden sygdom, og behandlingen foregår på tre forskellige universitetshospitaler. PAH-ramte og deres pårørende møder sjældent andre med sygdommen, som er livsvarig og ofte med komplicerede behandlingsmetoder. Projektet fremhæver derfor vigtigheden i at møde andre med samme sygdom og lære dialogværktøjer, få psykologhjælp og danne netværk, som kan modvirke de mentale udfordringer, som PAH-ramte ofte rammes af.

”Projektet vil have vital betydning for patienter og pårørende ved at styrke deres mentale sundhed. Det handler om at modvirke ensomhed, angst og depression. Mange PAH-ramte oplever også isolation, mobning og chikane på grund af deres sygdom. Med dialogværktøjet ”At leve med PAH” og psykologhjælp til både de ramte og deres pårørende samt et netværk mellem de ramte danskere og deres pårørende, vil der kunne skabes en emotionel styrke til at håndtere livet med PAH,” fortæller Bente Rasmussen, der er formand for PAH Patientforeningen.

En af de første bevillinger fra Foreningen Norliv
Foreningen Norliv støtter projektet med 25.000 kr. Støtten er en del af de ti første almennyttige uddelinger, som Norliv har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet.
Senere på året vil flere bevillinger til små og store projekter følge. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Foreningen Norliv støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores første ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand i Foreningen Norliv.

Yderlige oplysninger
Lars Bo Pedersen, programchef, Foreningen Norliv, 22600714.
Bente Rasmussen, formand, PAH Patientforeningen, kontakt@pah.dk

Om PAH Patientforeningen
Hjemmeside

Fakta om Foreningen Norliv
Foreningen Norliv har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i Nordea Liv & Pension. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til Nordea Liv & Pension.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

I efteråret 2018 skifter Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension kommer til at hedde Velliv.