Nyhed 3.05.2019

Fokus på arbejdsfællesskab skal forebygge og reducere stress

Antallet af stressramte erhvervsaktive i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet får støtte fra Velliv Foreningen.
Projektet Core Culture er lavet af partnerne ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron m.f. Projektet får støtte af Velliv Foreningen

Projektet kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og seks private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand, Chr. Hansen, Nordic Computer og GSV.

I løbet af projektet skal der udvikles en ny arbejdsfællesskabskultur på de seks partnervirksomheder med udgangspunkt i den enkelte virksomheds praksis, politikker og procedurer. Kerneopgave, sprog og kommunikation er i fokus. Det samme er tydelige rammer, retninger og mål. Forventningen er, at sygefravær og personaleomsætning på grund af stress reduceres, når der er fokus på arbejdsfællesskab frem for individ. 

”På de seks partnervirksomheder har vi igennem projektet fokus på mundtlig og skriftlig dialog og de fysiske omgivelser for at styrke arbejdsfællesskaberne. I slutningen af projektet forventer vi at have skabt endnu stærkere arbejdsfællesskaber på hver af de seks partnervirksomheder, så sygefravær og personaleomsætning på grund af stress er reduceret, og produktiviteten er øget,” fortæller Hanne Christensen, partner i Projekthuset 

Ledelsesværktøj der kan bruges af andre

Erfaringerne fra de seks partnervirksomheder opsamles undervejs og bruges til at udvikle et ledelsesværktøj, der kan anvendes af andre virksomheder til at fremme arbejdsfællesskaber og dermed forebygge og reducere stress.

Om baggrunden for at være en del af Core Culture-projektet, siger Peter Holm, HR-chef, Aarhus Vand:

”Vi ser ind i en meget foranderlig fremtid, hvor forandringerne foregår hurtigere og hurtigere med nye processer, produkter, opgaver og ikke mindst nye roller og samarbejdsformer for medarbejderne. Vi kan frygte, at nogle får svært ved at omstille sig, er usikre på det ukendte og måske rammes af stress. Så hvordan gør vi folk mere trygge og robuste? Vi kan ikke sætte udviklingen i stå, men vi kan skabe trygge rammer for forandringerne. Det kan vi gøre ved at fokusere og kigge mere på kerneopgaven. Med Core Culture-projektet får vi mulighed for at bidrage til at løse udfordringen og udvikle et værktøj, der kan komme samfundet til gavn.”

Projektet støttes af Velliv Foreningen med 2, 4 mio. kr. Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer mental sundhed i arbejdslivet.

”Der er stor efterspørgsel på løsninger, der kan forebygge stress. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøeksperter og virksomheder går sammen om at finde nye løsninger, der virker. Forsøget bliver en del af den store indsats, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger programchef Lars Bo Pedersen fra Velliv Foreningen.

Om ArbejdsmiljøCentret

ArbejdsmiljøCentret er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver. På mindre end tre år er organisationen tredoblet i størrelse og tæller i dag flere end 70 konsulenter over hele landet. ArbejdsmiljøCentret rådgiver om ledelses- og organisationsudvikling samt rådgiver inden for de klassiske arbejdsmiljøområder: Ergonomi, kemi, biologi, teknologi og maskinsikkerhed samt psykisk arbejdsmiljø.

Projekthuset Aron

Projekthuset Aron er et udviklingshus, hvis mission er at styrke det bæredygtige arbejdsliv gennem udviklingsprojekter. Det er vigtigt for Projekthuset Aron at sætte fokus på adfærdsændringer og anvende forskningsresultater i praksis, så der kan ske en reel forandring.

Om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 344.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.
Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.