Gå til sidens indhold
Mental sundhed

Fastholdelse af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer? Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på. Bag projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne, som vil se nærmere på brancherne finans, kommunikation og medier.

TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne mental sundhed

Foto: copyright TeamArbejdsliv

Traditionelt ligger det største fokus i indsatsen for at få medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) efter en sygemelding på kommunerne. Det handler om tiltag og hjælp udenfor virksomhederne. Der kan dog ligge både menneskelige og økonomiske gevinster for små og mellemstore virksomheder i, at de selv gør mere for at få f.eks. stress-sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen.

Nyere nordisk forskning om små og mellemstore virksomheds håndtering af TTA peger på, at der er store muligheder og vækstpotentialer i at støtte de små og mellemstore virksomheder i at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

”Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for TTA-processer i små og mellemstore virksomheder. Men der savnes en stærkere kobling til arbejdspladsen og en mere brobyggende rådgivning om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan forbedre TTA-processer. Der mangler også en mobilisering af relevant forskningsviden på området,” fortæller Ulrik Gensby, der er arbejdslivforsker i TeamArbejdsliv og assisterende professor ved Linköping Universitet i Sverige.

TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne har på den baggrund skabt et projekt, der udvikler en ny ramme for arbejdsmiljørådgivning. Projektet skal fremme brugen af ny viden, styrke forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgivere og små og mellemstore virksomheder. Der bliver særligt fokuseret på brancher inden for finans, kommunikation og medier.

Arbejdsmiljørådgivningen om TTA skal med projektet særligt styrkes med tre udviklingsområder:

• Brobyggende rådgiverkompetencer
• Evidensbaseret viden om TTA-praksis i små og mellemstore virksomheder
• Tilpasse implementeringsindgreb til håndtering af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer

Projektet anvender en interaktiv metode, bestående at seks udviklingsmøder af en halv dags varighed, der faciliteres af en trænet moderator. Udviklingsmøderne vil have hver deres specifikke tema, som understøtter en samlet formidlingsindsats med fokus på omsætning af forskningsviden til praksis, udvikling af brobyggende arbejdsmiljørådgivning, samt tilpassede implementeringsgreb til fremme af små og mellemstore virksomheders håndtering af TTA for medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

Velliv Foreningen støtter projektet med 1.450.000 kr.

Yderligere oplysninger
Ulrik Gensby, arbejdslivforsker og assisterende professor, TeamArbejdsliv og Linköping Universitet, 22225034.

Relaterede nyheder
Mental sundhed

Ny ledelsesmetode kan forbedre mental sundhed

Nyt kursus skal lære ledere at fremme mental sundhed og forebygge problemer. Lederne skal vide, hvor vigtig mental sundhed er for medarbejderne, og hvad mental sundhed betyder for deres virksomheds resultater.

Læs mere
Mental sundhed

Børns Vilkår går forrest for at sikre NGO’er et sundt arbejdsmiljø

Børns Vilkår har taget initiativ til et projekt, der skal understøtte den gode mentale sundhed og udvikle ledelsesmetoder, som også andre NGO’er får mulighed for at drage nytte af.

Læs mere
Mental sundhed

Dårlig mental sundhed i små IT-virksomheder skal forebygges

En ny indsats skal være startskuddet til kampen mod dårlig mental sundhed blandt medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder. Indsatsen ”Sund ITledelse” har fået 1,8 mio. kr. i støtte fra Velliv Foreningen.

Læs mere