Nyhed 11.01.2024

Dialogmøde om samfundsansvar

[object Object]

rep mode 2022 II.png

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i november blev der også afholdt et dialogmøde om samfundsansvar. Mødet var et led i processen med at udfærdige en strategi for samfundsansvar for foreningen. Velliv Foreningens samfundsansvar er klar på det almennyttige område, men måske mindre tydeligt i områderne aktivt ejerskab og de medlemsrettede aktiviteter. Derfor er det besluttet, at foreningen skal have en strategi for samfundsansvar. Repræsentantskabet skulle give deres input til det på dialogmødet.

Der var fem emner på programmet, der er fundet efter en længere proces blandt bestyrelse, medarbejdere og repræsentantskab. Emnerne er: Mental sundhed i forbindelse med uddelinger, aktivt ejerskab af Velliv, foreningskulturen, ansvarlige investeringer og medarbejdertrivsel. Emnerne gav anledning til en levende debat og der var stor enighed om at der fremadrettet skal være endnu mere tid til debat på foreningens møder.

Den endelige strategi skal vedtages af bestyrelsen på møde i december.