Nyhed 16.08.2023

Det gode seniorarbejdsliv

Megen forskning peger på, at det er vigtigt at forberede, hvordan man vil arbejde i den sidste del af arbejdslivet, og hvordan man forestiller sig overgangen til pensionslivet. Dels privat og dels sammen med sin arbejdsgiver.
vi6_lille.jpg

Billedet af den nedslidte, stillesiddende pensionist dominerer stadig vores tanker om pensionering, selv om virkeligheden for rigtig mange ældre er en helt anden. I dag fortsætter flere og flere ældre med at arbejde, efter de er nået pensionsalderen, og det betyder, at vi ikke længere kan nøjes med one size fits all-løsninger. Projektet Seniorpraksis er støttet af Velliv Foreningen og baseret på videnskabelig etnografisk dataindsamling i forbindelse med feltarbejde blandt seniormedarbejdere på danske virksomheder.

Værktøjer til arbejdspladserne

I løbet af de næste år sker der en ændring af alderssammensætningen på det danske arbejdsmarked. Pensionsalderen stiger, generationerne bliver mindre, og der bliver flere ældre på arbejdsmarkedet. Derfor er det nødvendigt for arbejdspladserne med en strategi for fastholdelse og rekruttering af de erfarne medarbejdere. Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for at sikre en god senkarriere og for at forlænge arbejdslivet – og kulturen skabes på mange måder på ledelsesgangen. 

Det kan være følsomt og tabubelagt at tale om alder på arbejdspladsen. Forskning viser, at alder kan spille en positiv rolle i arbejdslivet, hvis man formår at skabe en konstruktiv og anerkendende dialog. Måske har arbejdspladsen allerede en seniorpolitik, men den kan være svær at omsætte til praksis. Samtaler om alder, senkarriere og pensionsovergangen er ofte afgørende for, at den enkelte medarbejders kompetencer og faglige potentiale kan blive forløst. Desuden kan samtalen højne den mentale sundhed, ligesom den kan hindre pludselig og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor har projektet udviklet et værktøj, der kan danne afsæt for sådanne samtaler mellem leder og medarbejder.

Den erfarnes egen forberedelse

Der er også mange af de ældre medarbejdere, der undgår at tale åbent om pensionering, fordi de er bange for, at det kan få negative konsekvenser for deres opgaver eller ansættelse. Nogle gange er den bekymring reel, men lige så ofte handler det om, at de erfarne medarbejdere bliver påvirket af den negative fortælling om alder og nedslidning, som cirkulerer i samfundet og på arbejdspladserne. Det går ud over trivslen og den mentale sundhed. Megen forskning peger på, at det er vigtigt at forberede, hvordan man vil arbejde i den sidste del af arbejdslivet, og hvordan man forestiller sig overgangen til pensionslivet. Den forberedelse foregår privat, men tit bliver man også overrasket over, hvad der kan lade sig gøre på ens arbejdsplads, hvis du og din leder formår at indlede en dialog om det. Alt for mange går på pension uden at have afklaret, om de selv og deres arbejdsplads kunne have haft glæde af en anden løsning.

Seniortanker - Forberedelse til din senkarriere og pensionsovergang

Seniortanker er en støtte til dig, som er begyndt at overveje de sidste år af dit arbejdsliv og overgangen til din pensionisttilværelse. Du får støtte til at overveje ting i dit arbejdsliv og tage stilling til, om der er noget, der skal ændres. Seniortanker er dit private værktøj, men det kan også bruges som en hjælp, når du skal til senior- eller MUS-samtale eller som udgangspunkt, hvis du vil starte en samtale om pension med dine nærmeste. Den indeholder ikke spørgsmål om økonomi og jura, da dit pensionsselskab og din bank oftest allerede yder rådgivning om dette.

Hent materialet her.

Værktøjer til arbejdsgiverne

Materialet Seniorstrategier guider topledelsen til at tage en strategisk samtale om, hvordan I som organisation vil arbejde for gode seniorarbejdsliv på HR- og ledelsesniveau.

Hent materialet.

Materialet Seniorsamtaler er en forskningsbaseret ledelsesguide, der kan hjælpe jeres organisation til at sikre rammerne for gode seniorarbejdsliv på tre forskellige niveauer.

Hent materialet.