Nyhed 15.11.2018

Børns Vilkår går forrest for at sikre NGO’er et sundt arbejdsmiljø

Børns Vilkår vil sikre god psykisk trivsel i en kommende periode med stor vækst og forandringer i de ansattes arbejdsliv. Derfor har organisationen taget initiativ til et projekt, der skal understøtte den gode mentale sundhed og udvikle ledelsesmetoder, som også andre NGO’er får mulighed for at drage nytte af. Velliv Foreningen støtter med 472.000 kr.
Arbejdstrivsel NGO

Ansatte i NGO’er er ofte mennesker med et stærkt behov for at gøre en forskel i verden. Samtidig er NGO’er kendetegnet ved at være komplekse organisationer, der skal tilpasse sig hurtigt skiftende vilkår og muligheder. Det kræver meget af NGO’ernes ansatte og deres ledere, når de sammen skal være konstant ”omstillingsparate” – og huske at holde fri, selv om de er mere arbejdspassionerede end de fleste.

Børns Vilkår er en typisk NGO. Men Børns Vilkårs mere end 100 medarbejdere står foran en stor organisatorisk forandring. Et traditionelt ledelseshierarki vil lade sige udfordre til fordel for en ny struktur, hvor medledelse og decentrale beslutninger skal skabe øget innovation og trivsel i en netværksbaseret organisation.

”Vi vil sikre os, at de store forandringer vi står foran, ikke fører til psykisk mistrivsel - samt at vi har en organisation, der kan følge med i omverdenens høje forandringstempo. I løbet af de kommende år vil vi udvikle og måle på forandringen af vores organisation. Vi skal måle på forandringshastighed, organisationens smidighed og medarbejdernes oplevelse af selvbestemmelse og meningsfuldhed,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

For at gennemføre processen vil Børns Vilkår samarbejde med Implement Consulting Group og undervejs vil erfaringerne blive opsamlet og delt med de andre danske NGO’er.

Velliv Foreningen vil fremme mental sundhed i arbejdslivet

Velliv Foreningen giver almennyttig støtte til projekter, der fremmer mental sundhed. Særligt i arbejdslivet. Børns Vilkårs indsats modtager 472.000 kr. i støtte. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter.

”Erfaringerne fra Børns Vilkårs omstilling fra hierarkisk til netværksbaseret organisation kan komme alle andre danske NGO’er til gode. Også udenfor NGO-verdenen vil der være lærdom at hente for virksomheder, der skal løse udfordringer, når ledere og medarbejdere med stor dedikation til arbejdet skal fungere i en mere flad ledelsesstruktur,” siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen.

Yderligere oplysninger

Marianne With Bindslev, Pressechef, Børns Vilkår, 20673038.
Lars Bo Pedersen, programchef, Velliv Foreningen, 22600714.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her