Nyhed 27.08.2018

Aktivitetshuset på mental solskinstur

Værestedet Aktivitetshuset i Lemvig har fået 19.000 kr. i støtte fra Foreningen Norliv. Pengene skal bruges til at styrke mental sundhed med sociale arrangementer og en heldagstur. Det er en af de første lokale indsatser, der får støtte fra Foreningen Norlivs almennyttige fokus på bedre mental sundhed.
Værestedet Aktivitetshuset

Aktivitetshuset i Lemvig bliver styrket med bevillingen fra Foreningen Norliv, der gør det muligt at arrangere fire sociale sammenkomster for brugere og frivillige i værestedet i Bredgade. Tiltaget afsluttes med en heldagstur. Formålet er, at brugerne bliver mentalt mere sunde, fordi de får skabt stærkere relationer til andre mennesker. Aktivitetshuset i Lemvig er en del af KFUM’ Sociale Arbejde.

”Projektet styrker vores brugeres mentale sundhed, modvirker ensomhed og social angst. Når brugerne på den måde bruger tid sammen med hinanden og vores frivillige, bliver der knyttet stærkere bånd og venskaber opstår. Det betyder, at brugerne bliver mentalt stærkere og tør mere i hverdagen, så de kan hjælpe sig selv og andre lidt videre end ellers,” fortæller Gitte Vium, der er leder af Værestedet Aktivitetshuset.

En af de første bevillinger fra Foreningen Norliv
Foreningen Norliv støtter med 19.000 kr. Støtten er en del af de ti første almennyttige uddelinger, som Norliv har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet.
Senere på året vil flere bevillinger til små og store projekter følge. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Foreningen Norliv støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores første ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand i Foreningen Norliv.

Yderlige oplysninger
Lars Bo Pedersen, programchef, Foreningen Norliv, 22600714.
Gitte Vium, leder, Værestedet Aktivitetshuset, 97823200/21279774.
Læs mere om KFUM’s Sociale Arbejde

Fakta om Foreningen Norliv
Foreningen Norliv har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i Nordea Liv & Pension. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til Nordea Liv & Pension.
Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

I efteråret 2018 skifter Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension kommer til at hedde Velliv.