Nyhed 28.08.2020

962.091 kr. til pilotprojekt i hospiceverdenen

Død, sorg og angst - alt det, vi som mennesker frygter konfrontation med, er hospicemedarbejdernes hverdag. Nyt projekt finansieret af Velliv Foreningen skal give nye værktøjer til at forebygge stress og udbrændthed.
hand-in-hand-1686811_1920.jpg

I denne uge startede et pilotprojekt på Hospice Djursland på initiativ af Foreningen Nærvær omkring Døende, der har søgt støtte hos Velliv Foreningen. Projektet er støttet med 962.091 kr. og ud over Hospice Djursland er også Sankt Lukas Hospice, Hospice Sydfyn og Hospice Søholm med i projektet.  

På Hospice Djursland skal 10 deltagere over de næste otte uger mødes tre timer ugentlig og sammen komme omkring emner som nærvær og compassion, nuet, og stresshåndtering, tanker og følelser.

- Her på Hospice Djursland er medarbejdergruppen meget udsat - den bliver dagligt konfronteret med død, lidelse og sorg. Alt det, vi som mennesker, er bekymrede for at blive konfronteret med, møder de dagligt. Vi har mere end 200 patienter, der dør om året. Døden er nærværende. Man ved det godt, som ansat her, men det er alligevel hårdt. Og selv om medarbejderne er professionelle og evner nærvær i høj grad, så er der en risiko for, at de bliver empatitrætte og udbrændte. Medarbejdere er den vigtigste ressource vi har, og de skal passes på, siger hospiceleder Dorit Simonsen.

Flere værktøjer i rygsækken

Indimellem bliver det nok for en medarbejder, der kommer til Dorit Simonsen og beder om orlov, fordi de oplever, de ikke har mere at give af. Og det er ifølge Dorit Simonsen godt, at de er opmærksomme på sig selv og kan mærke, at de har behov for forandring, for ellers ville patienter og pårørende ikke få det, de har krav på.

– Med en forebyggende indsats, håber vi i ledelsen, at vi kan være med til at forebygge, at man som medarbejder når dertil, siger Dorit Simonsen.

Medarbejderne på Hospice Djursland har allerede en del værktøjer til rådighed. De får supervision; hver uge er der afsat tid og rum til fælles refleksion. Mindfulness-baseret stressreduktion og compassion, som er de elementer, pilotprojektet baserer sig på, er nye værktøjer, der forhåbentlig kan være med til at forebygge stress og udbrændthed hos hospicemedarbejderne. 

- Dette er et struktureret forløb, og det kan være hjælpsomt for dem. Det er endnu et værktøj i deres værktøjskasse, siger Dorit Simonsen.

Og mange af medarbejderne på Hospice Djursland kan se ideen i det – flere medarbejdere har meldt sig, end der er plads til på kurset.

Forening og forsker i samarbejde

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem formand for Foreningen Nærvær Omkring Døende, Ann Ostenfeld-Rosenthal, og Hanne Bess Boelsbjerg fra Aarhus Universitet, som er forsker på projektet.

- Det er ikke svært at forestille sig, at man som hospicemedarbejder hver dag skal bruge sin empati og fokusere på at være nærværende. Det kan være et hårdt psykisk arbejdsmiljø at færdes i, og vi ved fra internationale undersøgelser, at hospice-medarbejdere er i høj risiko for at blive ramt af stress og udbrændthed. Derfor er vi glade for, at vi nu sætter et projekt i gang med fokus på forebyggelse, siger de.

- Det er glædeligt at Foreningen Nærvær omkring Døende og hospicer i Danmark kan samarbejde om dette projekt og afprøve, om det kan forebygge stress og udbrændthed hos hospicemedarbejdere. Vi ser frem til at lære af denne indsats og dele den med lignende arbejdspladser, siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.