Nyhed 6.06.2018

92 millioner kr. til mental sundhed på arbejdspladserne

Foreningen Norliv er klar med 92 millioner kr. til at fremme mental sundhed i danskernes arbejdsliv. Med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder, vil bevillinger gå til projekter, der finder nye løsninger i kampen mod bl.a. stress, angst og depression.

I de seneste år har der været mange undersøgelser og fortællinger, der vidner om, at mange danskere mistrives på deres arbejdspladser. Stress, angst og depressioner står forrest i rækken af udfordringer, som de erhvervsaktive danskere kæmper med at håndtere i deres arbejdsliv.

Alle er enige om, at der er et problem. Alt for mange danskere har en arbejdsdag, der gør ondt i psyken. Nu vil Foreningen Norliv gå forrest og gøre noget ved det. Alene i 2018 er der afsat 92 millioner kr. til projekter, der skal fremme mental sundhed i arbejdslivet.

Alle dele af landet er ramt
Danskernes udfordringer med mental sundhed i arbejdslivet er ikke forbeholdt indbyggere i enkelte dele af landet. Forskellene er små, men der ses dog i hver region, at nogle særlige problemer optræder mere end andre steder.

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at ansatte i virksomheder i Region Syddanmark er de mest stressede i landet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i undersøgelser fundet frem til:

- at ansatte i virksomheder i Region Nordjylland har større søvnproblemer end i resten af landet.
- at ansatte i virksomheder i Region Midtjylland har mere overarbejde og oftere end i resten af landet oplever at blive trætte i løbet af en arbejdsdag.
- at ansatte i virksomheder i Region Sjælland er mere trætte efter endt arbejdsdag og oplever mere angst end i resten af landet.
- at ansatte i virksomheder i Region Hovedstaden oplever landets største ugentlige arbejdstid og står mere til rådighed udenfor almindelig arbejdstid end i resten af landet.

Nødt til at gøre noget for mental sundhed
”Dårlig mental sundhed og daglig mistrivsel har store konsekvenser for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Derfor vil Foreningen Norliv markere 2018 som året, hvor der i Danmark blev truffet beslutning om at gøre en almennyttig indsats for at fremme mental sundhed,” siger Peter Gæmelke, formand i Foreningen Norliv.

Foreningen Norliv kan ansøges af virksomheder, organisationer og foreninger over hele landet. Enkeltpersoner kan også søge om støtte til projekter, der kommer flere til gode.

Det er vigtigt og afgørende for Foreningen Norlivs indsats for at fremme mental sundhed, at støtten, forebyggelsen og løsningerne kommer ud på de små og mellemstore private arbejdspladser. Det er i dette felt, at Foreningen Norliv særligt vil koncentrere støtten. Midlerne skal bruges til at løse problemer for blandt andre malermesteren og kontormedarbejderen.

”En række af Foreningen Norlivs bevillinger skal gå til forebyggelse lokalt og jordnært på virksomhederne. Vi vil støtte forskning og indsamling af ny viden, som kan gøre os alle klogere. Og vi vil hjælpe med at skabe konkrete projekter, der giver både ledere og medarbejdere nye brugbare værktøjer og løsninger baseret på de udfordringer, som opleves i hverdagen,” siger Peter Gæmelke.

Yderligere information
Lars Bo Pedersen, programchef, Foreningen Norliv, 2260 0714, lbp@norliv.org 

Fakta om Foreningen Norliv
Foreningen Norliv har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i Nordea Liv & Pension. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til Nordea Liv & Pension.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.