Nyhed 29.10.2018

50.000 kr. til Center for Seksuelt Misbrugtes indsats i Syddanmark

CSM Syd i Odense vil tilbyde nye grupper for voksne med senfølger af seksuelt misbrug. Ved at møde andre med samme baggrund kan deltagerne få afhjulpet deres ensomhed og formindske skamfølelser og et tabu, der ikke må tales om. På længere sigt kan gruppernes effekt være med til at introducere eller fastholde deltagerne på arbejdsmarkedet. Velliv Foreningen, der har til formål at fremme mental sundhed, støtter tiltaget med 50.000 kr.
CMS indsats voksne med senfølger af seksuelt misbrug.

Voksne, der er blevet seksuelt misbrugt som børn, kan have vedvarende følger af overgrebene. De kan have en dårlig mental sundhed og en hverdag, hvor de lever med at have været ofre for en tabuiseret forbrydelse. Det kan betyde, at de føler sig ”forkerte” og isolerede og kan have svært ved at få eller passe et arbejde. De kan være ramt af Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD), angst, depression, stress og selvmordstanker. De kan have svært ved at forstå egne og andres personlige grænser og have det svært med relationer og tillid til andre mennesker.

CSM Syd (Center for Seksuelt Misbrugte i Syddanmark) tilbyder rådgivningsforløb, hvor voksne med senfølger af overgreb mødes og åbner op omkring deres problemer. Gruppemøderne kan mindske følelsen af isolation og tabuiserede oplevelser, og hjælpe deltagerne videre i livet og på længere sigt gøre dem i stand til at få en uddannelse, komme på arbejdsmarkedet og fastholde deres job.
”På grund af problematikkerne omkring senfølger for voksne, der er blevet misbrugt som børn, er der brug for særligt tilrettelagte og støttede gruppeforløb og sociale arrangementer, der tager hensyn til deres særlige udfordringer og sårbarhed,” fortæller Susanne Sølvbjerg, der er leder af CSM Syd i Odense.

Støtte til lokale indsatser, forskning og vidensformidling og større indsatser

Velliv Foreningen støtter med 50.000 kr. Støtten er en del af de første almennyttige uddelinger, som Velliv Foreningen har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet.

Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom, og hvor der også er brug for en ekstra indsats for at hjælpe særligt udsatte grupper af voksne,” siger Peter Gæmelke, formand for Velliv Foreningen. 

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv.

Læs mere om støttemulighederne her

Yderligere oplysninger

Susanne Sølvbjerg, leder, CSM Syd, 22557709.
Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.

Læs mere om CSM Syd