Nyhed 21.09.2020

49.975 kr. til tre selvhjælpsgrupper, der skal styrke fællesskabet og mindske ensomhedsfølelsen for deltagerne

I foreningen Selvhjælp Silkeborg er der gang i aktiviteterne, selvom en del af dem blev udskudt i foråret på grund af corona. Med støtte fra Velliv Foreningen har organisationen oprettet tre nye fællesskabsgrupper, der består af en selvomsorgsgruppe, en læsegruppe og en gågruppe. Foreningen arbejder med gruppebaserede tilbud efter idéen om, at værnet mod ensomhed og psykisk mistrivsel, er fællesskaber.
Selvhjælp Silkeborg modtager støtte fra Velliv Foreningen

Selvhjælp Silkeborg er Danmarks største selvhjælpsforening, og organisationen har eksisteret siden 1991. Foreningen har årligt over 100 forskellige grupper for børn, unge og voksne i svære livssituationer.

I januar 2020 donerede Velliv Foreningen 49.975 kr. til foreningen, efter der blev udtrykt et behov for at oprette tre nye fællesskabsgrupper, der skulle støtte den mentale sundhed i lokalsamfundet i Silkeborg.

De tre fællesskabsgrupper, der er blev etableret med støtte fra Velliv Foreningen, er b.la. oprettet, fordi Selvhjælp Silkeborg har udfordringer med lang ventetid for nye deltagere, der først kan få plads i en selvhjælpsgruppe, når gruppen har nok tilmeldte deltagere.

Derudover oplever foreningen, at der er flere borgere med generel mistrivsel, som ikke nødvendigvis passer ind i en selvhjælpsgruppe med et specifikt tema som omdrejningspunktet for fællesskabet.

Sammen om fællesskabet

- Det giver mening at bygge fællesskaber op, hvor man er samlet om noget, man gerne vil og lyse på det og få det til at vokse i stedet for kun at have grupper, der handler om de problemer, man har. Det er et spændende supplement, at man kan indgå i et fællesskab om noget, man gerne vil, samtidigt med at man har problemer med noget andet, fortæller Lea Gaulshøj Thomsen, daglig leder i Selvhjælp Silkeborg.

Derfor har foreningen oprettet Torsdagsklubben, hvor det er samværet og fællesskabet, der er i fokus. Her er alle velkomne, også selvom de ikke nødvendigvis deler samme livsudfordringer.

Torsdagsklubben består af to uforpligtende gruppeaktiviteter – en læsegruppe og en gågruppe. I læsegruppen praktiseres der guidet reading, og tekstens temaer bliver derefter diskuteret frit ud fra tanken om, at alles synspunkter er lige meget værd. I gågruppen gås den samme rute for at skabe tryghed for deltagerne, mens der bliver snakket om stort og småt – gerne ud fra et bestemt tema, som en frivillig foreslår.

Samvær for alle

I torsdagsklubben kan alle deltage – både unge, ældre, kvinder og mænd. Derfor kommer der både deltagere, som står på venteliste i foreningen, deltagere fra de øvrige grupper samt andre, der er interesserede i et fællesskab, der kan styrke den mentale sundhed og mindske ensomhedsfølelsen.

Selvhjælp Silkeborgs frivillige står til rådighed for at sikre, at der altid er nogle at tale med og noget at tale om, så det er rart at være i grupperne. 

- I sidste uge var der en kvindelig deltager, der sagde til mig, at hun var så glad for, at hun havde hanket op i sig selv og var taget afsted, fordi hun kunne mærke, at det gør noget for hende at mødes i torsdagsklubben, som hun ikke ville være foruden. Og sådan har jeg det også selv, siger Anette Riis, frivillig i Selvhjælp Silkeborg.

Ens om at have forskellige udfordringer

Den sidste gruppe, som Velliv Foreningen har bevilliget penge til, er selvomsorgsgruppen. Det er en mere forpligtende, lukket gruppe med et længerevarende forløb.

Gruppen er sammensat af deltagere med forskellige problemstillinger, og der er fokus på at lære deltagerne at passe på sig selv i hverdagen, samtidigt med at de kæmper med forskellige udfordringer.

- Selvhjælp Silkeborgs indsats er et eksempel på, at Velliv Foreningens støtte til de lokale indsatser rækker langt. Det giver god mening, at deltagerne samles om at være en del af et fællesskab, der mindsker ensomhedsfølelsen og giver deltagerne et glædeligt indslag i en hverdag, der kan være udfordret af forskellige problemstillinger, siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen, om indsatsen.