Nyhed 28.05.2019

3 mio. kr. til forskning i mindfulness til ældre erhvervsaktive

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.
Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

”Der er behov for at få praktisk brugbar viden om, hvordan mental sundhed kan styrkes for borgere, der nærmer sig slutningen af arbejdslivet. Med den stigende levealder og behovet for, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet, mangler vi viden og løsninger, der kan være med til at sikre, at ældre erhvervsaktive kan blive ved med at bidrage på arbejdspladsen og i samfundslivet,” siger Niels Viggo Hansen, der er forsker ved Interacting Minds Center ved Aarhus Universitet.

Velliv Foreningen har bevilget 3 mio. kr. til et helt forskerhold fra flere forskningscentre på Aarhus Universitet. Forskerne skal undersøge, om mindfulnesstræning af ældre erhvervsaktive er en løsning, der kan sikre et bedre sent arbejdsliv og derefter en bedre pensionisttilværelse. Forskningsstøtten er en del af Velliv Foreningens almennyttige indsats for at forebygge problemer med mental sundhed i arbejdslivet.

Aarhus Universitet vil i alt involvere 192 erhvervsaktive personer på 60 år. Personerne bliver delt tilfældigt i to grupper. En kontrolgruppe, som ikke bliver trænet i mental sundhed. En testgruppe som aktivt bliver trænet i et mindfulnessbaseret program med fokus på stressreduktion. Programmet MBSR har allerede været testet i andre sammenhænge med gode resultater til følge. Men det er første gang, der bliver lavet testforsøg, som skal afklare om mindfulness kan bruges til at sikre et godt arbejdsliv for de ældste på arbejdsmarkedet.

Effekt på livskvalitet

”Baseret på eksisterende forskning har vi en forventning om en umiddelbart god effekt på livskvalitet, men også på mere langsigtede mål som forbedret kognitiv evne og forebyggelse af demens. Vi vil følge testpersonerne over to år, hvor vi måler dem både fysisk og psykisk. Den viden, der bliver skabt, vil kunne bruges af både medarbejdere og ledere til at sikre, at ældre medarbejdere kan blive ved med at gøre en forskel i de sidste år af arbejdslivet,” forklarer Niels Viggo Hansen.

Det er hjerneforsker Karen Johanne Pallesen fra Center for Mindfulness på Aahus Universitet, der står i spidsen for forskerholdet fra Aarhus Universitet.

”Der er flere slags ny forskning som peger på at mental sundhed er noget der kan trænes og vedligeholdes langt op i årene, ligesom den fysiske sundhed. Det kræver at man bliver ved med at mobilisere hjernefunktioner relateret til kognition og stresshåndtering. Vi afprøver mindfulness som en lovende metode til lige præcis dette,” fortæller Karen Johanne Pallesen.

Forsøget er i øjeblikket i sin indledende fase, hvor gruppen er i gang med at forberede inklusionen af forsøgspersoner. Forskergruppen hører derfor gerne fra private arbejdspladser i Aarhus-området som har lyst til at samarbejde og invitere deres 60-65-årige medarbejdere til at deltage i forskningen.

Strategi for at forbedre mental sundhed

Velliv Foreningen besluttede tilbage i 2016 en strategi for, hvordan almennyttige midler kunne være med til at forbedre den mentale sundhed i arbejdslivet. En del af strategien handler om de ældste på arbejdspladsen og deres overgang fra arbejdsliv til seniortilværelsen som pensionister.

”Der er meget fokus på, hvordan samfundet i større grad kan trække på seniorerne i et langt arbejdsliv. Dermed bliver det også vigtigt, hvordan seniorerne har det på arbejdsmarkedet, når de nærmer sig de sidste erhvervsaktive år. De arbejdsmæssige og mentale udfordringer opleves ofte meget individuelt og forskelligt for de ældre erhvervsaktive. Dette projekt fra Aarhus Universitet tager fint fat om en indsats for dels at hjælpe med at håndtere arbejdspladsens krav og dels at forberede de ældre på overgangen til pensionisttilværelsen,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.