Nyhed 18.09.2023

29 mio. kr. til at styrke den mentale sundhed

Velliv Foreningens bestyrelse har behandlet ansøgningerne fra ansøgningsfristen i april, og uddelt 29 mio. kr. til arbejdspladser, kampagner, en analyse, brancheindsatser og to forskningsprojekter.
kk partner 3ny.png

42 arbejdspladser har fået deres ansøgning til Vores arbejdsplads imødekommet, og kan nu sætte en indsats i gang for at styrke den mentale sundhed. Det gælder for eksempel Torneløkke Anlægsgartner og Servicefirma på Tåsinge, der har fået 246.300 kr. til at arbejde med kommunikation og samarbejde. Robco Engineering A/S i Sæby er støttet med 250.000 kr., da de gerne vil blive bedre til at tale om mistrivsel og stress. S/I FGU Midt- og Østsjællands ansøgning er også imødekommet. De har søgt om 250.000 kr. til et projekt, der fremmer den psykologiske tryghed blandt medarbejderne, der oplever høj grad af omsorgstræthed som følge af høje følelsesmæssige krav i jobbet.

Branche of områdeprojekter 

Brancheforeningen Dansk Live modtager 1.253.770 kr. til et pilotprojekt, der skal give bedre psykosocialt arbejdsmiljø og organisering af frivillige på koncertsteder. Projektet skal arbejde med krænkende adfærd fra gæster, ledere og kollegaer, stress samt styrke samarbejdet mellem fastansatte og frivillige. 

Marselisborg Consulting har i samarbejde med brancheforeningen FødevareDanmark og ni slagtere fra Region Midtjylland søgt om et projekt og modtaget 2.411.968 kr. i støtte. Branchen oplever i stigende grad udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. På basis af en behovsundersøgelse vil parterne nu udvikle branchespecifikke ledelsesredskaber, som kan understøtte et godt psykosocialt arbejdsmiljø. I alt har 5 område- og brancheprojekter modtaget støtte. 

1 analyse og 2 kampagner 

Foreningen Lige Adgang modtager 1.500.000 kr. til en kampagne, der skal give arbejdspladser og medarbejdere viden og værktøjer til at forebygge og modvirke etnisk minoritetsstress. Sundhed og Kommunikation v/ Hannah Weil modtager 1.314.000 kr. til en kampagne skal udbrede viden og konkrete værktøjer blandt  HR og ledere, så medarbejdere med fysisk eller psykisk syge familiemedlemmer ikke rammes af stress, depression eller andre mentale udfordringer. Udover de to kampagner har bestyrelsen også bevilliget 1.012.400 kr. til en analyse af den mentale sundhed i restaurationsbranchen, der skal gennemføres af Food Organisation of Denmark (FOOD) og Horesta.

8,4 mio. kr. til forskning

To forskningsprojekter er bevilliget støtte. Et projekt hos TeamArbejdsliv, VIVE, Aalborg Universitet og Fonden Mental Sundhed ved Ulrik Gensby, der har til formål at skabe ny viden om, hvordan SMVer kan rumme og fastholde unge ny-ansatte med mentale sundhedsudfordringer i fællesskaber om opgaveløsningen på arbejdspladsen. Projektet modtager 5.545.663 kr. 

Det andet projekt er en videreudvikling og skalering af af et tidligere støttet projekt omkring seniormedarbejderes mentale sundhed. Projektet er støttet med 2.863.061 kr. I spidsen for projektet er lektor Aske Juul Lassen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning.