Nyhed 4.09.2020

14.000 danskere bliver spurgt om, hvordan coronakrisen har påvirket deres mentale sundhed

Nyt stort forskningsprojekt skal undersøge, hvordan COVID-19 pandemien og ændringer i levevilkår påvirker danskernes mentale sundhed. Velliv Foreningen støtter projektet med 2.653.010 kr.
Professor Lau Caspar Thygesen er projektleder

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan COVID-19 pandemien og ændringer i levevilkår påvirker danskernes mentale sundhed. Projektet vil særligt fokusere på personer, der var i arbejde, inden krisen startede. Velliv Foreningen støtter projektet med 2.653.010 kr. Det sker som led i Velliv Foreningens almennyttige indsats for at fremme danskernes mentale sundhed.

14.000 danskere spørges igen

I dag udsendes 14.000 spørgeskemaer via e-Boks og almindelig post. Spørgeskemaet blev også udsendt i efteråret 2019 til 14.000 personer. Det er de samme, der nu bliver spurgt på bagkant af COVID-19 pandemien. Desuden vil oplysninger fra diverse registre blive inddraget i undersøgelsen.

”Projektet vil udnytte en unik mulighed, idet der er adgang til en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført lige før pandemien startede. Samme personer vil blive gen-interviewet nu i sensommeren 2020 for at vurdere COVID-19 pandemiens betydning for den mentale sundhed. Vi formoder at de store forandringer på arbejdspladserne har haft betydning for den mentale sundhed, og forventer også at usikkerhed i jobsituationen vil kunne aflæses af resultaterne,” siger projektleder professor Lau Caspar Thygesen fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

I projektgruppen indgår seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, professor Annette Kjær Ersbøll, seniorrådgiver Ola Ekholm, videnskabelig assistent Sanne Pagh Møller og direktør Morten Grønbæk.

En unik mulighed for ny viden

COVID-19 pandemien har stor betydning for danskernes hverdagsliv og vil givetvis påvirke faktorer som angst, bekymring og andre negative psykologiske effekter. Desuden vil mange danskeres levevilkår blive påvirket med arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed på grund af den gennemgribende nedlukning og langsomme åbning af Danmark. Formålet med projektet er at afdække og dokumentere, hvordan COVID-19 og de kriserelaterede ændringer i levevilkår med arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse påvirker danskernes mentale helbred. Desuden vil projektet identificere og beskrive særligt sårbare grupper.

”Projektet er en helt særlig mulighed for at samle data i real tid. Statens Institut for Folkesundhed gennemførte en meget stor kvantitativ måling kort før nedlukningen, der nu kan sammenlignes med en identisk måling under og efter coronakrisen. Det er godt, at Statens Institut for Folkesundhed har kunnet rykke hurtigt og udnytte allerede igangværende forskning til at dykke ned i den særlige situation, vi står i lige nu,” siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen.

Han uddyber, at resultatet bliver et relevant input til fremtidige prioriteringer af Velliv Foreningens indsatser, idet undersøgelsen vil give mulighed for at gå i dybden med temaer omkring mental sundhed på eksempelvis brancheniveau.