Nyhed 16.09.2022

1,8 mio. kr. til blandt andet Fangekoret og Gigtforeningen

Uddelingsudvalgets mødtes den 22. august, og uddelte 1,8 mio. kr. til netværksdage, cafeaktiviteter og resocialisering.
Velliv_Lokal trivsel.png

På uddelingsudvalgets møde den 22. august godkendte udvalget 42 ansøgninger til et samlet beløb på 1,8 mio. kr. Blandt modtagerne er bl.a. Fangekoret, der modtager 50.000 kr. til resocialisering. Det er et projekt der byder på sang og musikaktiviteter efter endt afsoning i Cafe Exit, med det formål at skabe fællesskab og netværk og styrke selvværdet hos deltagerne.

Gigtforeningen modtager 49.500 kr. til et projekt med titlen "Midt i livet med gigt - du er ikke alene", der er en netværksdag rettet mod yngre med gigt, der er midt i livet, og hvordan man får det til at fungere med en kronisk sygdom med smerter og famile, børn og arbejdsliv. 

En række cafeer og væresteder, har også modtaget en donation. Det drejer sig blandt andet om SIND Lokalafdeling Silkeborg, der har fået støtte til en Litteratur og kulturklub, og Cafe Finns Paraply, der har fået støtte til netværksskabende arragementer for socialt udsatte.