Gå til sidens indhold

Investeringer

Bestyrelsen fastlægger foreningens overordnede investeringsstrategi.

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om foreningens overordnede investeringsstrategi. Foreningens direktør Lars Wallberg træffer beslutning om justeringer af investeringerne indenfor de af bestyrelsen fastlagte rammer. Investeringsstrategien omfatter den del af foreningens formue, der ikke er investeret i datterselskabet Velliv, og omfatter en formue på ca. 3 mia. kr.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde 23. maj 2018 lagt sig fast på en ny investeringsstrategi, der iværksættes fra 1. juli 2018 med følgende fordeling:

• 35 % obligationer og lån med høj kreditværdighed (fx ansvarligt lån til Velliv og danske realkreditobligationer).
• 15 % obligationer og lån med lavere kreditværdighed (fx fonde med lån til og obligationer udstedt af europæiske virksomheder).
• 35 % børsnoterede aktier.
• 15 % alternative investeringer (fx fonde med aktier i ikke-børsnoterede virksomheder og ejendomme). 

Fordelingen kan afvige med +/- 10 procentpoint, og der er er desuden fastlagt grænser for rente- og valutakursrisiko.
Investeringerne foretages under hensyntagen til ansvarlig investeringspraksis, som fastlægges af bestyrelsen.

Aktieliste pr. marts 2022

Velliv Foreningen arbejder sammen med Velliv vedr. ansvarlige investeringer. For at sikre den rette risikospredning i vores investeringsportefølje, har vi både aktiemandater og fonde. Når vi investerer i fonde fastlægges fonden ansvarlighedspolitik af kapitalforvalteren bag fonden. Vi udvælger fonde, som har en redelig og grundig politik for ansvarlige investeringer. 

Download aktielisten

Eksklusionsliste pr. september 2021

Velliv Foreningen investerer ikke i en række virksomheder. 

Download eksklusionslisten