Gå til sidens indhold

Investeringer

Bestyrelsen fastlægger foreningens overordnede investeringsstrategi.

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om Velliv Foreningens overordnede investeringsstrategi. Foreningens direktør Lars Wallberg træffer beslutning om justeringer af investeringerne indenfor de af bestyrelsens fastlagte rammer. Investeringsstrategien omfatter den del af foreningens formue, der ikke er investeret i datterselskabet Velliv, og omfatter en formue på ca. 2 mia. kr.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde 10. marts 2022 lagt sig fast på en ny investeringsstrategi, der implementeres i løbet af 1. halvår 2022 med følgende fordeling:

  • 25 % obligationer og lån med høj kreditværdighed (fx danske realkreditobligationer).
  • 10 % obligationer og lån med lavere kreditværdighed (fx fonde med lån til og obligationer udstedt af virksomheder).
  • 40 % børsnoterede aktier.
  • 25 % alternative investeringer (fx fonde med aktier i ikke-børsnoterede virksomheder og ejendomme). 

Fordelingen kan afvige indenfor fastlagte udsvingsbånd, og der er er desuden fastlagt grænser for rente- og valutakursrisiko. Investeringerne foretages under hensyntagen til ansvarlig investeringspraksis, som fastlægges af bestyrelsen.

Aktieliste pr. juni 2023

Velliv Foreningen arbejder sammen med Velliv vedr. ansvarlige investeringer. For at sikre den rette risikospredning i vores investeringsportefølje, har vi både aktiemandater og fonde. Når vi investerer i fonde, fastlægges fondens ansvarlighedspolitik af kapitalforvalteren bag fonden. Vi udvælger fonde, som har en redelig og grundig politik for ansvarlige investeringer. 

Download aktielisten

Eksklusionsliste pr. maj 2023

Velliv Foreningen investerer ikke i en række virksomheder. 

Download eksklusionslisten