Gå til sidens indhold

Bonus

Der er 368 millioner kr. i medlemsbonus i 2018. Alle medlemmer af Velliv Foreningen modtager en bonus. På denne side kan du finde en række svar på spørgsmål om medlemsbonus fra Velliv Foreningen.

I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, får alle 340.000 medlemmer udbetalt bonus.
80 % af foreningens overskud går til bonusudbetaling og 20 % går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Størrelsen på det samlede bonusbeløb bliver besluttet hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde, og den individuelle bonustildeling afhænger af størrelsen på det enkelte medlems pensionsopsparing. I 2018 har repræsentantskabet besluttet at udbetale i alt 368 millioner kroner i bonus til medlemmerne.

Du modtager et brev med dit personlige bonusbeløb i løbet af maj måned, og du behøver ikke gøre noget, med mindre vi skriver andet til dig. Du modtager brevet enten i e-Boks eller med posten. Bonussen udbetales til din NemKonto inden sommerferien. Du kan se hvilken konto, du har registreret som NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk.

Så meget får du i bonus

  • Hvis du har en lille opsparing eller en forsikringsordning, får du en grundbonus på 125 kr.
  • Hvis du har en større opsparing, får du en opsparingsbonus, som er en procentdel af din pensionsopsparing. Procentsatsen for bonus udbetalt i 2018 er 0,26 % af din samlede opsparing pr. 31. december 2017. Det svarer til ca. 2.680 kr. pr. opsparet million. 

Fakta om bonusudbetaling

  • Mere end 90% af bonuspuljen bliver udbetalt som opsparingsbonus
  • Udbetalingerne sker via NemKonto
  • Bonusudbetaling indberettes til SKAT.

Bonuskriterier
For at få bonus skal du være medlem af Velliv Foreningen den 31. december i det år, hvor bonussen beregnes.

For at være berettiget til bonusudbetaling i 2018, skal du altså have været medlem af foreningen den 31. december 2017.

Du skal også være medlem den dag, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne. Det var den 4. april i 2018. Datoen varierer fra år til år, da den afhænger af datoen for repræsentantskabets ordinære møde.

Derudover skal du have oplyst dit CPR- eller CVR-nummer til Velliv (det tidligere Nordea Liv & Pension) og have en NemKonto. De sidste to krav skal dog først være opfyldt den 30. november i udbetalingsåret, dvs. 30. november 2018 for den bonus, der er beregnet på grundlag af din opsparing i 2017. Har du ikke fået tilmeldt en bankkonto til NemKonto endnu, kan du derfor stadig nå det. Du gør det på nemkonto.dk.