Gå til sidens indhold

Bonus

Repræsentantskabet har besluttet at udbetale 240 mio. kr. i medlemsbonus i 2020.

I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, får foreningens medlemmer udbetalt bonus.
80 % af foreningens overskud går til bonusudbetaling og 20 % går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Størrelsen på det samlede bonusbeløb bliver besluttet hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde, og den individuelle bonustildeling afhænger af størrelsen på det enkelte medlems pensionsopsparing. I 2019 besluttede repræsentantskabet at udbetale i alt 204 millioner kroner i bonus til medlemmerne.

Hvis du er bonusberettiget, modtager du et brev med dit personlige bonusbeløb i slutningen af august 2020. Du modtager brevet enten i e-Boks eller med posten. Vi udbetaler bonussen til din NemKonto i midten af september. Du kan se hvilken konto, du har registreret som NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk.

Når du modtager bonus behøver du ikke gøre noget, med mindre vi skriver andet til dig.

Så meget får du i bonus

  • Hvis du har en lille opsparing eller en forsikringsordning, får du en grundbonus på 125 kr.
  • Hvis du har en større opsparing, får du en opsparingsbonus, som er en procentdel af din pensionsopsparing. Procentsatsen er endnu ikke fastsat. Når den er fastsat beregnes din bonus på baggrund af din samlede opsparing pr. 31. december 2019. 

Fakta om bonusudbetaling

  • Mere end 90% af bonuspuljen bliver udbetalt som opsparingsbonus
  • Udbetalingerne sker via NemKonto
  • Bonusudbetaling indberettes til SKAT.

Bonuskriterier
For at få bonus skal du være medlem af Velliv Foreningen den 31. december i det år, hvor bonussen beregnes.

For at være berettiget til bonusudbetaling i 2020, skal du altså have været medlem af foreningen den 31. december 2019.

Du skal også være medlem den dag, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne. Det var den 3. juni i 2020. Datoen varierer fra år til år, da den afhænger af datoen for repræsentantskabets ordinære møde.

Derudover skal du have oplyst dit CPR- eller CVR-nummer til Velliv og have en NemKonto. De sidste to krav skal dog først være opfyldt den 30. november i udbetalingsåret, dvs. 30. november 2020 for den bonus, der er beregnet på grundlag af din opsparing i 2019.