Gå til sidens indhold

Bonus

I 2019 er der 204 millioner kr. i medlemsbonus til medlemmerne af Velliv Foreningen. På denne side kan du finde en række svar på spørgsmål om medlemsbonus fra Velliv Foreningen.

I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, får foreningens medlemmer udbetalt bonus.
80 % af foreningens overskud går til bonusudbetaling og 20 % går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Størrelsen på det samlede bonusbeløb bliver besluttet hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde, og den individuelle bonustildeling afhænger af størrelsen på det enkelte medlems pensionsopsparing. I 2019 besluttede repræsentantskabet at udbetale i alt 204 millioner kroner i bonus til medlemmerne.

Hvis du er bonusberettiget, modtager du et brev med dit personlige bonusbeløb i maj 2019. Du modtager brevet enten i e-Boks eller med posten. Vi udbetaler bonussen til din NemKonto i slutningen af maj. Du kan se hvilken konto, du har registreret som NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk.

Når du modtager bonus behøver du ikke gøre noget, med mindre vi skriver andet til dig.

Så meget får du i bonus

  • Hvis du har en lille opsparing eller en forsikringsordning, får du en grundbonus på 125 kr.
  • Hvis du har en større opsparing, får du en opsparingsbonus, som er en procentdel af din pensionsopsparing. Procentsatsen for bonus udbetalt i 2019 er 0,14 % af din samlede opsparing pr. 31. december 2018. Det svarer til ca. 1.450 kr. pr. opsparet million. 

Fakta om bonusudbetaling

  • Mere end 90% af bonuspuljen bliver udbetalt som opsparingsbonus
  • Udbetalingerne sker via NemKonto
  • Bonusudbetaling indberettes til SKAT.

Bonuskriterier
For at få bonus skal du være medlem af Velliv Foreningen den 31. december i det år, hvor bonussen beregnes.

For at være berettiget til bonusudbetaling i 2019, skal du altså have været medlem af foreningen den 31. december 2018.

Du skal også være medlem den dag, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne. Det var den 28 marts i 2019. Datoen varierer fra år til år, da den afhænger af datoen for repræsentantskabets ordinære møde.

Derudover skal du have oplyst dit CPR- eller CVR-nummer til Velliv (det tidligere Nordea Liv & Pension) og have en NemKonto. De sidste to krav skal dog først være opfyldt den 30. november i udbetalingsåret, dvs. 30. november 2019 for den bonus, der er beregnet på grundlag af din opsparing i 2018.