Gå til sidens indhold

Målsætninger for støtten

Med indsatsområdet 'Vores område' støtter Velliv Foreningen større brancheafgrænsede eller geografisk afgrænsede indsatser. Formålet er at fremme arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde og at forebygge mentale sundhedsudfordringer i flere private virksomheder, selvejende organisationer, interesseorganisationer, frivillige organisationer og lignende.

Indsatserne skal have fokus på potentialerne for udbredelse f.eks. som forebyggelsespakker.

Indsatserne skal:

  • Udvikle nye metoder eller værktøjer til en branche eller til flere virksomheder
  • Afprøve metoder eller værktøjer
  • Implementere og udbrede allerede velafprøvede metoder og værktøjer.

Indsatserne tager afsæt i konkrete udfordringer og behov indenfor en specifik branche eller blandt en gruppe af lokale arbejdspladser. Der skal indgå minimum fem arbejdspladser i et projekt og gerne flere. Velliv Foreningen ser gerne ansøgninger udformet som pilotprojekter, hvor et nyt initiativ, nye metoder eller værktøjer afprøves med henblik senere opskalering og udbredelse.

Velliv Foreningen prioriterer projekter organiseret som partnerskaber mellem f.eks. brancheforeninger, virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer og andre relevante aktører. Der stilles i forbindelse med de fleste ansøgninger krav om ekstern kvalitetssikring og evaluering.

Velliv Foreningen modtager ansøgninger, der retter sig mod alle tre slags forebyggelse

  • Primær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der ikke er mentalt udfordret)
  • Sekundær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der er mentalt udfordret, stresssymptomer m.m.)
  • Tertiær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der skal tilbage til arbejdet efter langtidssygemeldinger)

Forandringsmodel

I forandringsmodellen for Vores område er det illustreret, hvordan samspillet mellem Velliv Foreningen, ansøger, projektet og resultaterne i praksis virker, så målsætningen kan opfyldes.