Gå til sidens indhold

Krav og forventninger

Der er en række krav og forventninger fra Velliv Foreningens side.

 • Start ikke projektet før tilsagn 

  Velliv Foreningen støtter ikke allerede igangsatte aktiviteter eller projekter, hvor slutdatoen falder inden svar udsendes. Vent derfor med at påbegynde de centrale aktiviteter i projektet indtil I har fået behandlet jeres ansøgning. I kan dog starte med en behovsanalyse eller lignende, inden projektet går i gang. 

   

 • Del projektresultater med alle

   Velliv Foreningens uddelingsaktiviteter er almennyttige.

  Støttede projekters resultater skal være frit og offentligt tilgængelige, og Velliv Foreningen kan ligesom alle andre gøre brug af projektets resultater. Også i forbindelse med konsulentfirmaers projekter og forskningsprojekter skal Velliv Foreningen og offentligheden have fuld og fri adgang til og indsigt i rapporter, koncepter, materialer og resultater af projektet.

   

 • Husk tilsagn fra virksomheder og brancheforeninger

  Det er et krav, at tilsagnserklæringer fra brancheforeninger og minimum fem virksomheder indsendes sammen med ansøgningen. Ejerleder eller CEO udfylder et tilsagn - eller letter of intent - hvor de tilkendegiver, at de ønsker at deltage i projektet. Navn og titel skal fremgå læsbart, og tilsagnserklæringen skal underskrives. I kan bruge Velliv Foreningens skabelon, som kan findes under Vejledninger og skabeloner.

 • Overhold løn- og honorarsatser

  Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under Vores branche: 

  For offentligt ansatte konsulenter følger overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser. 

  For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 515 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 412 kr./timen (uden moms).

  Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 1.200 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 960 kr./timen (uden moms).

 • Start eventuelt med et pilotprojekt 

  Velliv Foreningen vil hellere støtte konkrete og gennemtænkte mindre forprojekter og delaktiviteter, der senere kan videreudvikles eller opskaleres, end store projekter med usikkerhed omkring, hvad der f.eks. kommer til at ske i ”år 3 og 4”. Hvis der er usikkerhed omkring hvordan et projekt skal formes, er det derfor bedst at starte med et pilotprojekt. 

 • Brug Velliv Foreningens skabeloner

  Brug altid Velliv Foreningens skabeloner, når I udfylder ansøgningsskemaet. I finder skabelonerne i menuen til højre. 

 • Tænk i forankring

  Det er vigtigt for Velliv Foreningen, at I har planer for eller beskrevet ideer til hvordan resultaterne af jeres projekt kan fastholdes og videreføres, når bevillingen er brugt. Det er særligt vigtigt, at I indtænker hvordan projektets resultater efterfølgende kan benyttes af arbejdspladser uden brug af konsulenter. 

 • Informer om ændringer i projektet

  Bevillinger fra Velliv Foreningen gives under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der ved afvigelser fremsendes en ny projektbeskrivelse samt budget til Velliv Foreningen til godkendelse.

  Planlægges der ændringer til projektet, som for eksempel ændringer i tidsplan, økonomi eller målgruppe skal Velliv Foreningen underrettes og tage stilling til, om tilsagn af bevilling kan opretholdes med de ønskede ændringer. Vurderer Velliv Foreningen, at ændringerne er af en karakter, som gør at grundlaget for bevillingen er ændret væsentligt, bortfalder tilsagn om bevilling.

 • Kommuniker om projektet

  Velliv Foreningen ønsker at synliggøre de projekter vi støtter for at udbrede kendskabet til projektet både på landsplan og lokalt, så endnu flere danskere kan blive inspireret til at gøre en indsats for at styrke deres og andres mentale sundhed. Derudover vil vi gerne anerkende bevillingsmodtagernes indsats og inspirere til, at flere søger midler til projekter hos os.

  Bevillingsmodtagere skal i enhver kommunikation omkring bevillingen og det bevilgede projekt kommunikere, at projektet er støttet af Velliv Foreningen. Foreningen benævnes Velliv Foreningen. 

 • Virksomhedernes størrelse

  Virksomhederne skal have en størrelse på mellem 10-500 medarbejdere. 

 • Uddelingsområde: Danmark, Grønland og Færøerne

  Velliv Foreningen støtter projekter og aktiviteter, der gennemføres i Rigsfællesskabet dvs. Danmark, Grønland og Færøerne.