Gå til sidens indhold
Lokale indsatser

Uncovering Mental Health in a Troubled Environment

Kriminalforsorgen og medarbejdere i danske fængsler er blandt de inviterede til et seminar, der præsenterer en tilgang, der har skabt bedre mental sundhed for indsatte og ansatte i flere britiske fængsler.

Beyond Recovery, Fængsel trivsel mental sundhed

Den britiske virksomhed Beyond Recovery har i fire britiske fængsler arbejdet med en tilgang til bedre mental sundhed baseret på tre principper om livskraft, bevidsthed og tanke. Tilgangen og de tre principper skal gøre de indsatte i fængslerne bedre i stand til at håndtere deres adfærd og virkelighedsopfattelse. En stor del af Beyond Recoverys indsats handler om at dokumentere effekten af den nye psykologiske tilgang. På et seminar den 15. november i Kastrup vil medarbejdere fra Beyond Recovery introducere den psykologiske tilgang til Kriminalforsorgen og medarbejdere i de danske fængsler.

”Det er ikke nemt at dokumentere resultaterne af tilgange til bedre mental sundhed i fængsler. Men bl.a. i fængslet Onley nær Birmingham er der påvist positive og veldokumenterede resultater af Beyond Recoverys indsats. Det er resultater, som er værd at dele med Kriminalforsorgen og medarbejderne i de danske fængsler. Tilgangen baseret på De Tre Principper har givet de indsatte øget selvtillid og en følelse af formål i tilværelsen. De begyndte aktivt at forberede sig på en lovlydig og konstruktiv tilværelse, når de kom ud af fængslet. Den forbedrede mentale sundhed for de indsatte betød også, at medarbejderne i fængslerne fik en bedre og mere rolig arbejdsdag,” fortæller Christian Olsen fra Sundt Samarbejde ApS, der har inviteret Beyond Recovery til Danmark.

Velliv Foreningen støtter seminaret med 35.000 kr. Støtten er en del af de første almennyttige uddelinger, som Velliv Foreningen har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet.

Læs mere om Beyond Recovery

Læs mere om Sundt Samarbejde ApS

Program for seminaret den 14. november 2018
Sted: ParkInn Hotel – Kastrup

Titel: “Uncovering mental health in a troubled environment.” De Tre Principper i et engelsk fængsel. Introduktion og applikation af et nyt psykologisk paradigme. Seminaret foregår på engelsk.

Oplægsholderne er Jacqueline Hollows og Susan Marmot. Organisationen bag seminaret er Beyond Recovery, som gennem nogle år har specialiseret sig i at arbejde indenfor det engelske fængselsvæsen med undervisning af såvel indsatte og ansatte.

0900 – 1000 Registrering og morgenmad

Seminar del 1: Introduktion til De Tre Principper

1000 – 1015 Velkomst og introduktion til talerne

1015 – 1100 Præsentation og introduktion til De Tre Principper

1100 – 1115 Pause

1115 – 1200 De Tre Principper fortsat samt spørgsmål og svar

Seminar del 1: Slut

1200 – 1330 Frokost

Seminar del 2: De Tre Principper i et engelsk fængselsmiljø

1330 – 1430 Arbejdet – Vilkår og løsninger

1430 – 1445 Pause

1445 – 1545 Præsentation fortsættes

1545 – 1630 Spørgsmål og svar

1630 Afrunding og afslutning

Problem

Mentale sundhedsudfordringer er blevet et stigende problem, hvilket også opleves i danske fængsler. Dette projekt er et 1-dags seminar, som har til formål at præsentere ny viden, der kan skabe bedre mental sundhed for både indsatte og ansatte i danske fængsler.

Målgruppe

Projektets målgruppe er nøglepersoner indenfor Kriminalforsorgen og andre medarbejdere i danske fængsler, hvis arbejdsområde omfatter mental sundhed.

Metode

Indsatsen baserer sig på "De Tre Principper" om livskraft, bevidsthed og tanke, som har givet de indsatte i britiske fængsler øget selvtillid og en følelse af formål i tilværelsen. Seminaret opdeles i to afsnit: En morgensession med fokus på generel orientering om den nye viden (De Tre Principper) og en eftermiddagssession, som belyser applikation og implikation af implementeringen af principperne. Til seminaret vil to englændere og en hollænder deltage, som gennem længere tid har arbejdet med de veldokumenterede resultater.

Vision

"De Tre Principper" har allerede været testet i britiske fængsler med gode resultater til følge. Principperne har skabt bedre mental sundhed for indsatte og ansatte, men det er første gang, at den nye viden skal overføres til danske fængsler.

Potentiale

Projektet har et relevant og langsigtet formål. Udover formålet om at dele ny viden med relevante personer indenfor mental sundhed i danske fængsler, er der en konkret forventning om, at få etableret pilotprojekter til evaluering og udbredelse af den nye viden i fremtiden.

Effekt

Seminaret blev gennemført som planlagt den 15. november, hvor nye tiltag og viden indenfor mental sundhed blev videreformidlet til relevante deltagere, herunder bl.a. Kriminalforsorgen og fængselsforbundet. Projektets videre mål er, at den nye psykologiske viden skal implementeres i de danske fængsler.

Relaterede projekter
Lokale indsatser

Bliv fit med naturen

Byggeforeningen af 1933 i Holbæk vil tilbyde foreningens medlemmer at dyrke fitness i naturen. Det er godt for den fysiske sundhed, men det kan også modvirke stress, angst og depression.

Læs mere
Lokale indsatser

Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress og mistrivsel hos dig selv og andre - Sjælland

Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække på Sjælland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression.

Læs mere
Lokale indsatser

Bålhytten som omdrejningspunkt for rehabiliteringen

Vildmandsforeningen i Svendborg vil have mænd med alvorlige eller kroniske sygdomme tilbage til arbejdslivet.

Læs mere