Gå til sidens indhold
Arbejdspladser

Udvikling af kvantitativ stress-målingsværktøj til brug på arbejdspladsen

I dag er danske stressmålinger omdiskuterede, fordi de er baserede på ansattes egne vurderinger. Syddansk Universitet vil introducere fysiske målinger af stressniveauer, så der kan udføres præcise stressmålinger på danske arbejdspladser. Velliv Foreningen støtter tiltaget med 970.000 kr.

EEG_Website.jpg

Danske virksomheder har brug for nye metoder, når det kommer til måling og viden om deres ansattes niveau af stress. Fordi de eksisterende værktøjer er baseret på spørgsmål og svar og ikke fysiske undersøgelser. Det vil Syddansk Universitet forandre med et nyt målingsværktøj, der gør brug af EEG-teknologi, der måler hjernens elektriske aktivitet.

”Vi har akut behov for stressmålinger, der ikke kun er baseret på ansattes egne vurderinger af deres tilstand. I dag er det bedste indenfor stressmålinger baseret på ansattes selvrapporteringer, og det er ikke optimalt, fordi stress ikke nødvendigvis er en erkendt tilstand hos en ansat. Hvis vi kan måle stresstilstande fysisk, kan det holdes op imod, at en ansat selv vurderer, at vedkommende ikke synes, hun er stresset. Det vil være en stor hjælp for virksomheder og medarbejdere,” forklarer Ulrich Kirk, der er hjerneforsker og lektor ved Syddansk Universitet.

Ulrich Kirk og hans kolleger på universitetet har fået 970.000 kr. fra Velliv Foreningen, der fremmer mental sundhed i arbejdslivet, så de kan afprøve forskellige løsninger med EEG-teknologi i samarbejde med hjerneforsknings-virksomheden Neurons Inc.

Undersøgelserne af den elektriske hjerneaktivitet kobles med en app, der indsamler neuropsykologiske data. EEG-teknologi kombineret med appens data, vil ifølge forskerne give meget præcise kortlægninger af stressniveauer for ansatte. Syddansk Universitet og Neurons Inc vil udvikle en løsning, som vil være kommercielt tilgængelig for danske virksomheder og gøre arbejdet med at sikre mental sundhed på arbejdspladsen lettere.

Kan sikre tidlig opdagelse af stress

”Det er vores mål, at virksomhederne får en evidensbaseret løsning, som kan sikre tidlig opdagelse af stress. Det vil være muligt at måle, om indsatser på arbejdspladsen mod stress eller konkrete behandlingstiltag hos enkelte ansatte har en effekt. På den måde får virksomhederne et værktøj, der kan være centralt i bekæmpelsen af stress,” siger Ulrich Kirk.

Måling med EEG-udstyr.

Syddansk Universitet vil starte udviklingen EEG-målinger sammen med 100 forsøgspersoner fra forskellige virksomheder. Personerne har alle det til fælles, at de er beskæftiget indenfor området ”kontor og kommunikation” og er i alderen 21-60 år gamle.

”Velliv Foreningen er meget interesseret i nye idéer og løsninger, der kan være med til at fremme mental sundhed i arbejdslivet. Her er der tale om et forskningsprojekt, der ser på, hvordan det på nye måder er muligt at vurdere, hvornår ansatte er ramt af stress. Det kan være rigtigt svært for ledere og virksomheder at få indtryk af på baggrund af ansattes personlige opfattelser af, hvornår de oplever stress. Syddansk Universitet vil forsøge at tilføje et objektivt fysisk resultat i processen med at vurdere stress. Det er et forskningsprojekt, som vi har store forventninger til, og som kan resultere i målingsteknik, der kan være helt almindeligt om få år,” fortæller programchef Lars Bo Pedersen fra Velliv Foreningen.

Data tilhører den enkelte person

For at gennemføre en stressmåling med EEG-udstyr kræver det, at testperson i tre til fem timer udstyres med et ”pandebånd” mens vedkommende befinder sig i sit arbejdsmiljø. Pandebåndet måler de elektriske impulser i hjernen, og testpersonen skal bære hjertemåler eller et smartwatch med pulsmåler, som kan sende signaler til appen. Testen kan kun gennemføres med tilstedeværelse af en researcher, der kan styre teknikken. Men når teknikken er klar til brug af virksomhederne, åbnes der også for en etisk og moralsk håndtering af de nye muligheder for viden, som fysiske stressmålinger vil give.

"Pandebånd, der kan måle stress".

”Teknologiske landvindinger giver ofte både nye muligheder og udfordringer. Når teknikken er på plads og vi ved, om det kan lade sig gøre at udbrede den til alle virksomheder, er det klart, at der skal tages en etisk vurdering. En mulig løsning er, at det primært er medarbejderen selv, som ejer data fra målingen og selv skal vælge at dele den med arbejdsgiveren. Anonymisering af data vil også være en mulighed, alt efter hvordan målingerne skal bruges. Måske er den bedste løsning, at teknikken bruges via en app, som kan bruges til at opdage og forhindre stress hos den enkelte, helt uden at data deles med en virksomhed eller en arbejdsgiver,” siger Thomas Zoëga Ramsøy, der er direktør og stifter af Neurons Inc.

Udviklingen af det nye stressmålingsværktøj med EEG-teknik forventes afsluttet i maj 2020.

Problem

Arbejdsrelateret stress er et stort og stigende problem i Danmark, men stressmålinger er i dag baserede på ansattes egne vurderinger. Målingerne er således omdiskuterede og der er behov for nye metoder til måling og viden om medarbejdernes stressniveau. Syddansk Universitet vil introducere fysiske målinger af stressniveauer, så der kan udføres præcise stressmålinger og en tidligere opdagelse af stress.

Målgruppe

Projektet anvender et eksperimentelt design, hvor den primære målgruppe er 100 deltagere. Deltagerne er udtrukket tilfældigt fra Danmarks Statistik, men er alle fuldtidsansatte i kontor- og kommunikationsbranchen i alderen 21-60 år. På længere sigt vil tilgangen implementeres i en række danske virksomheder.

Metode

Syddansk Universitet vil udvikle et kvantitativt stress-målingsværktøj til anvendelse på arbejdspladsen via. mobil-EEG-teknologi. Undersøgelserne af den elektriske hjerneaktivitet kobles sammen med en app, som indsamler neuropsykologisk og stress-relevant data i projektperioden. EEG-teknologi kombineret med appens data, vil ifølge forskerne give meget præcise kortlægninger af stressniveauer for ansatte.

Vision

Stress bliver i dag målt gennem ansattes egne vurderinger. Dette projekt vil bidrage med ny evidensbaseret viden til gavn for danske virksomheder ved at anvende en kvantitativ tilgang til at afdække stress. Der er behov for ny viden, som kan tilvejebringe mere dynamiske og præcise effektmål ift. stress.

Potentiale

Projektet vil afdække, hvorvidt mobil EEG-teknologi kan anvendes til at udvikle et stressmålingsværktøj på arbejdspladsen, som kan kategorisere og genkende forskellige niveauer af stress fra EEG-signaler. På længere sigt vil projektet potentielt muliggøre en større udbredelse, som kan være til stor nytte for samfundet og være omkostningsbesparende for danske virksomheder.

Relaterede projekter
Viden og formidling

Digital sundhed på arbejdspladsen. Har smartphones en negativ effekt på kognition?

En forskergruppe samlet af Syddansk Universitet skal afsløre sammenhængen mellem brug af smartphones på arbejdspladsen og medarbejderes stress og manglende opmærksomhed.

Læs mere
Viden og formidling

AFSLUTTET: Effekt af binaural beats og mindfulness ift. stress og arbejdshukommelse

Syddansk Universitet vil i et nyt forsøg teste effekten af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik i et kontormiljø. Målet er at give virksomheder mulighed for at introducere dokumenterede løsninger til forebyggelse af stress.

Læs mere
Viden og formidling

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Det kan måske gå ud over den mentale sundhed at arbejde i for lang tid ad gangen, i skiftehold og om natten. Ny dansk forskning vil gøre det nemmere at vurdere, om der er behov for opdaterede anbefalinger på området.

Læs mere