Gå til sidens indhold
Vores arbejdsplads

Sund IT ledelse

En ny indsats skal være startskuddet til kampen mod dårlig mental sundhed blandt medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder. Indsatsen ”Sund ITledelse” har fået 1,8 mio. kr. i støtte fra Velliv Foreningen.

Sund IT ledelse

Lederne i små IT-virksomheder med to til ni medarbejdere skal styrke deres viden og evner til at forebygge dårlig mental sundhed. Bag initiativet står virksomheden Godt Arbejdsliv, som med støtte fra Velliv Foreningen vil skabe et netværk, der kan styrke den mentale sundhed for medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder i Region Hovedstaden.

”Der er i flere år sket en kraftig vækst i antallet af små IT-virksomheder. Det går rigtigt hurtigt for ejerne og lederne, der skal styre og udvikle deres virksomhed samtidig med, at de skal holde sig orienterede om forebyggelse indenfor mental sundhed. Det sidste kan være svært at nå, og de har ikke en HR-afdeling at trække på,” fortæller Bettina Prühs, der er organisationskonsulent i Godt Arbejdsliv.

Hun ved fra flere års erfaring med IT-virksomheder, at der er mange barrierer, der skal nedbrydes, før lederne får fat i de rigtige værktøjer til at håndtere f.eks. stress, angst og depression blandt medarbejderne.

”IT-lederne har svært ved at finde let adgang til viden og værktøjer, der er relevante for deres virksomheder og ansatte. Ledere af små virksomheder ser sjældent arbejdsmiljøindsatser som en investering, eller som noget, der kan skabe et stærkt fundament for virksomhedens drift. Det vil vi med projektet ”Sund ITledelse” vise, at det kan være,” fortæller Bettina Prühs.

Hun vil med ”Sund ITledelse” etablere et netværk, hvor der undervises, men også deles konkrete erfaringer og løsninger. Der skal sættes gang i trivselsindsatser på virksomhederne. Netværket får en hotline med rådgivning om handlemuligheder og en indsatspulje til bistand ved konkrete mentale sundhedsproblemer.

(Bettina Prühs, organisationskonsulent i Godt Arbejdsliv) 

Problem

Der er i de seneste år sket en kraftig vækst i antallet af små IT-virksomheder, som ofte har brug for en hånd til bedre mental sundhed, idet de ikke har en HR-afdeling at trække på. Ejerne og ledelsen skal således både fokusere på udvikling af virksomheden og håndtering af medarbejdernes mentale sundhed, men det kan være svært for lederne få fat i de rigtige værktøjer til at håndtere f.eks. stress, angst og depression blandt medarbejderne. Dette projekt vil etablere et netværk for lederne med henblik på at kunne dele viden samt sikre adgang til rådgivning.

Målgruppe

Projektets målegruppe er ledere fra virksomheder med to til ni medarbejdere, hvor der særligt fokuseres på IT-konsulent og IT-software virksomheder.

Metode

Projektet vil etablere et netværk for lederne i SMV'er, hvor der undervises, men også deles konkrete erfaringer og løsninger. Endvidere får netværket en hotline med rådgivning som en vej til en styrket praksis.

Potentiale

Projektet har et relevant og langsigtet perspektiv. På kort sigt vil projektet bidrage med, at lederne får ny viden via deltagelse i netværk og bliver bekendte med, hvilke konkrete indsatser han/hun kan gribe til i egen virksomhed for at fremme medarbejdernes mentale sundhed. På længere sigt vil projektet medvirke til, at færre medarbejdere oplever sygefravær og at medarbejderomsætningen falder på grund af øget mental trivsel blandt medarbejderne. Ansøger har mange års erfaring fra IT-branchen, og projektet er koblet til andre centrale kompetencer for optimal udbytte.

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Mere end 45 ledere med ca. 330 medarbejdere har via netværk fået fokus på betydningen af medarbejdernes trivsel og deres egen vigtige rolle i forhold til at fremme trivsel hos medarbejderne. Lederne gav udtryk for stor tilfredshed med netværksmøderne, som var bygget op om en række faglige oplæg, øvelser og en mere uformel erfaringsudveksling og videndeling.

Tilbuddet om rådgivning til lederne, både online og via virksomhedsbesøg, blev benyttet i mindre grad i begyndelsen af projektet men med en markant stigning i interessen i den sidste tredjedel af projektet. Dette tolkes som et udtryk for, at hvor netværksdeltagelse opleves som et umiddelbart tilgængeligt tilbud, så er rådgivning på virksomhedsplan et mere komplekst tilbud, som bl.a. kræver dyb tillid mellem rådgiver og virksomhed.

Erfaringer fra projektet peger på et behov for, at lederkvalificering sker integreret og synkront med understøttende udviklingsinitiativer på virksomhedsniveau, da transfer fra det individuelle lederniveau til det organisatoriske virksomhedsniveau ikke nødvendigvis sker mekanisk og automatisk.

Relaterede projekter
Forskning

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Det kan måske gå ud over den mentale sundhed at arbejde i for lang tid ad gangen, i skiftehold og om natten. Ny dansk forskning vil gøre det nemmere at vurdere, om der er behov for opdaterede anbefalinger på området.

Læs mere
Forskning

Effekt af binaural beats og mindfulness ift. stress og arbejdshukommelse

Syddansk Universitet vil i et nyt forsøg teste effekten af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik i et kontormiljø. Målet er at give virksomheder mulighed for at introducere dokumenterede løsninger til forebyggelse af stress.

Læs mere
Analyse og kampagne

Ensomhed til søs

En ny undersøgelse skal se på ensomhed blandt danske søfolk. Der er særligt fokus på ledere og de yngre sejlende, der er fremtidens ledere om bord.

Læs mere